Dzisiaj jest: czwartek 19 września 2019        Imieniny: Konstancja, January

Szkoły ponadpodstawowe

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
Liceum oferuje kształcenie na profilach:

 • matematycznym
 • biologiczno-chemicznym
 • humanistycznym


W 2016 roku liceum obchodzi jubileusz 100-lecia powstania szkoły.

ul. Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 42 74
e-mail: lo1zdwola@poczta.onet.pl
www.pierwszelozdwola.ksiezyc.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
Liceum oferuje kształcenie w klasach:

 • politechnicznej (matematyka, fizyka, język angielski
 • humanistyczno-prawnej (język polski, historia, WOS)
 • medycznej (biologia, chemia, matematyka)
 • medialno-dziennikarskiej (język polski, geografia, język angielski)


ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 61 94
e-mail: 2lo.zdwola@2lo-zdwola.edu.pl
www.drugielozdwola.ksiezyc.pl

Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro
Szkoła kształci młodzież w klasach ze specjalnościami artystycznymi:

 • Techniki graficzne (projektowanie graficzne
 • Formy użytkowe (projektowanie ubioru, aranżacja przestrzeni)
 • Formy rzeźbiarskie (ceramika artystyczna)


ul. Sieradzka 29
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823 67 81
tel. 43 823 64 29
e-mail: kontakt@lpzdwola.pl
www.lpzdwola.pl

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica
Technikum nr 2 kształci w zawodach:

 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kształci w zawodach:

 • monter elektronik


ul. Łaska 61
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 31 59 oraz 823 93 77
e-mail: zse-zd-wola@o2.pl
www.zse-zdwola.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte
Technikum nr 1 kształci w zawodach

 • technik organizacji reklamy
 • technik logistyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik mechanik
 • technik przemysłu mody


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 kształci w zawodach:

 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • krawiec

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
Tu zawód i miejsce praktyk uczniowie wybierają sami, są to np. zawody: sprzedawca, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,  piekarz, rzeźnik wędliniarz, cukiernik, ślusarz, murarz, dekarz, stolarz, tapicer, krawiec, elektryk, fryzjer, itp.
W ramach Zespołu działa Gimnazjum dla Dorosłych

ul. Żeromskiego 10
98-220 Zduńska Wola
Centrala tel.     43 823 41 75
Sekretariat tel. 43 823 30 61
Warsztaty tel.   43 823 36 14
e-mail: zsznr1zdwola@interia.pl
www.www.zsznr1.pl

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli
III Liceum Ogólnokształcące z klasą wojskową
Technikum nr 3 kształcące na kierunkach hotelarstwo, żywienie i usługi gastronomiczne oraz transport kolejowy
ul. Okrzei 11
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 657 14 29
e-mail: zs_zdwola@szkoly.lodz.pl
www.zszdwola.szkoly.lodz.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Technikum kształci w zawodach:

 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik rolnik
 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych


Liceum Ogólnokształcące oferuje naukę na profilach:

 • o charakterze pożarniczym
 • o charakterze policyjnym
 • o charakterze samorządowym
 • o charakterze taneczno-teatralnym
 • o charakterze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • o charakterze ratownictwa medycznego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach:

 • kucharz
 • piekarz
 • wędliniarz
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego


Wojsławice 118
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 14 91
fax. 43 825 14 90
e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl
www.wojslawice.ksiezyc.pl
 
Zespół Szkół Aktywności Zawodowej
Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Łodzi z/s Zduńska Wola
Szkoła kształci w zawodach:

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik budownictwa


Prowadzi liceum ogólnokształcące o profilu stylizacji i wizażu, które przygotowuje do zawodów: kosmetyczki, stylisty paznokcia, stylisty.
Zespół tworzy również Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, która kształci w zawodach wybieranych przez uczniów, to np. zawody: elektryk, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, lakiernik, fryzjer, monter instalacji urządzeń sanitarnych, stolarz, tapicer, kucharz małej gastronomii, blacharz budowlany, dekarz, piekarz, blacharz samochodowy, cukiernik.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 824 74 18
www.zdz-zdwola.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej
Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 5 dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej oraz dla młodzieży z autyzmem
Kształci młodzież w zawodach: cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, ślusarz, krawiec, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektryk, tapicer, pomocnik hotelowy.
szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym.

ul. Zielona 59a
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 33 99
fax  43 824 72 71
e-mail: sekretariat.zss_zdw@interia.pl
www.grzegorzewskazdw.pl

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak”
Kształci w formie zaocznej, a jego ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

ul. Królewska 6
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 825 48 90
e-mail: zdunska-wola@zak.edu.pl
www.zdunska-wola.zak.edu.pl