Dzisiaj jest: czwartek 19 września 2019        Imieniny: Konstancja, January

Przedszkola publiczne

Publiczne Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”
ul. Getta Żydowskiego 17a
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823 67 41
e-mail: pp2zdwola@wikom.pl
www.pp2zdwola.wikom.pl Dyrektor: Dorota Michalska-Hunck.

Na dużym terenie zielonym wokół przedszkola, oprócz placu zabaw jest ścieżka zdrowia, która służy dzieciom w rozwijaniu sprawności fizycznej. Przedszkole ma znakomite warunki lokalowe, które są w pełni wykorzystywane na potrzeby dzieci i służą ich rozwojowi. Piękne i kolorowe sale, z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym tworzą ciepły i przyjazny klimat placówki. Przedszkole posiada miejsca dla 175 dzieci. Zatrudnia 11 nauczycielek i 12 pracowników administracji i obsługi.

Publiczne Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka”
ul. Szadkowska 22a
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 40 17
e-mail: pp3.zdwola@gmail.com
www.pp3.com.pl Dyrektor: Beata Wójcik.

Przedszkole ma przestronne, dobrze wyposażone sale zajęć dla dzieci, duży ogród i bezpieczny plac zabaw. Leży w centrum osiedla 1000-lecia, z dala od ruchliwych ulic. Placówka należy do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych. Przedszkole posiada miejsca dla 150 dzieci. Pracuje tu 10 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi. Kadra pedagogiczna stosuje różnorodne metody i techniki pracy aktywizujące i wspierające indywidualny rozwój dziecka, a m.in. metodę dobrego startu, R. Labana, K. Orffa, J.G. Thulina i inne.

Publiczne Przedszkole nr 4 „Zaczarowana Kraina”
ul. Żeromskiego 6
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823 30 52
e-mail: biuro@pp4.zdunskawola.pl
www.przedszkole4-zdunskawola.pl Dyrektor: Katarzyna Łapa-Dróżdż.

Przedszkole posiada certyfikat placówki promującej zdrowie. Realizuje programy wspierające prawidłowe żywienie, pobudzające aktywność ruchową i uczące dbania o higienę osobistą i higienę otoczenia. Przedszkole posiada miejsca dla 175 dzieci. Zatrudnia 15 nauczycieli, pielęgniarkę, 16 pracowników administracji i obsługi.

Publiczne Przedszkole nr 5 „Misiowa Gromadka”
ul. Zielona 12
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 32 86
e-mail: biuro@pp5.zdunskawola.pl
www.pp5zdwola.wikom.pl
Dyrektor: Aleksandra Najdzionek.

Przedszkole pracuje w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku w centrum miasta. Ma cztery przestronne sale, bardzo estetycznie urządzone oraz sale do zabaw ruchowych. Budynek otoczony jest ogrodem. Kadra pedagogiczna stosuje formy i metody pracy wyzwalające aktywność własną dziecka, rozwijające jego zainteresowania oraz indywidualną wrażliwość. Przedszkole posiada miejsca dla 100 dzieci. Zatrudnia 18 osób, w tym 9 nauczycielek.

Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Żytnia 19/23
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 31 79
fax 43 824-89-71
e-mail: pp6zdwola@tlen.pl
www.pp6zdwol.webd.pl
Dyrektor: Alicja Strzelecka.

Wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkich wychowanków, zarówno dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych to strategiczny cel przedszkola. Placówka zatrudnia logopedę i psychologa. Prowadzi edukację integracyjną, polegającą na tworzeniu grup integracyjnych, w których wspólne przebywanie dzieci rozmaitej kondycji fizycznej, psychicznej i umysłowej stwarza różnorodność sytuacji stymulujących zarówno dla jednych, jak i drugich. Przedszkole posiada miejsca dla 120 dzieci. Pracuje tu 11 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi.

Publiczne Przedszkole nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”
ul. Kazimierza Kałużewskiego 1d
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823 39 07
e-mail: elzbieta.jaroslawska@pp7.zdunskawola.pl
www.facebook.com/pp7podzielonymsemaforem
Dyrektor: Elżbieta Jarosławska.

Historia przedszkola związana jest mocno z kolejarskim rodowodem Karsznic - dzielnicą Zduńskiej Woli, na terenie której działa. Założone zostało w 1933 roku z inicjatywy stowarzyszenia Rodziny Kolejowej, najważniejszej sekcji Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Przedszkole posiada miejsca dla 100 dzieci. Pracuje tu 9 nauczycielek oraz 8 osób administracji i obsługi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Publiczne Przedszkole nr 9 „Pod Planetami”
ul. Złota 67
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823 31 25
e-mail: pp9zdwola@neostrada.pl
www.sp6zdwola.szkolnastrona.pl
Dyrektor: Marzena Jaruga.

Przedszkole pracuje w nowoczesnym, parterowym obiekcie. Sale posiadają multimedia oraz interaktywne tablice do codziennych zajęć obowiązkowych. Dzieci rozwijają swoje talenty w kołach zainteresowań: plastycznym, badawczym, muzyczno-ruchowym, językowym. Placówka legitymuje się Certyfikatem jakości Żywienia i aktywności fizycznej. Przedszkole posiada miejsca dla 100 dzieci. Zatrudnia 11 nauczycieli i 6 osób obsługi.

Publiczne Przedszkole nr 10 „Pod Słoneczkiem”
ul. Zielona 49
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823 33 10
e-mail: pp10@onet.eu
www.pp10zdwola.wikom.pl
Dyrektor: Justyna Kunert.

Przedszkole nr 10 to kolorowe sale zajęć, wyposażone w nowoczesne mebelki, kąciki zainteresowań, zabawki, sprzęt nagłaśniający, instrumenty muzyczne, RTV i różnorodne pomoce dydaktyczne. Sale gimnastyczne dysponują sprzętem do różnego rodzaju ćwiczeń ruchowych, rytmicznych i korygowania wad postawy. Dumą placówki jest bogata garderoba dziecięca, w której znajdują się kostiumy i rekwizyty do układów rytmiczno - tanecznych, ruchowych oraz spektakli teatralnych. Budynek przedszkola mieści się na dużej działce, z ogrodem dla dzieci i bezpiecznym placem zabaw. Największe z miejskich przedszkoli. Posiada miejsca dla 225 dzieci. Zatrudnia 17 nauczycielek i 14 pracowników administracji i obsługi.

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Sieradzka 7
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 67 07
e-mail: renata.wagrowska@pp11.zdunskawola.pl
strona BIP: www.bip.pp11zdwola.wikom.pl
Dyrektor: Renata Wągrowska.

Przedszkole tworzy rodzinną atmosferę. Jest otwarte i działa z pasją i zaangażowaniem. Budynek przedszkola położony jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego Placu Wolności. Przedszkole posiada miejsca dla 100 dzieci. Pracuje tu 10 nauczycielek i 9 pracowników administracji i obsługi.

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej - Przedszkole Specjalne
ul. Zielona 59a
98-220 Zduńska Wola
tel. /43/ 823 33 99
fax./ 43/ 824 72 71
e-mail: sekretariat.zss_zdw@interia.pl
www.grzegorzewskazdw.pl
Dyrektor: Renata Kosińska-Graf.

Przedszkole pracuje w oparciu o zasady wychowania i pedagogiki Marii Montessori. W szczególności sprzyja niepełnosprawnym maluchom. Ma szeroko otwarte drzwi dla dzieci, które potrzebują profesjonalnej pomocy, rodzinnej atmosfery, zrozumienia, pełnej akceptacji i wolności. Oferuje profesjonalną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną. Zapewnia dzieciom wygodne warunki do zabawy, zdobywania praktycznych umiejętności oraz wiedzy w przemyślanym i przygotowanym środowisku pedagogicznym.