Dzisiaj jest: wtorek 23 lipca 2019        Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary

Przedszkola publiczne

Publiczne Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"
ul. Getta Żydowskiego 17a
98-220 Zduńska Wola

tel./fax 43 823 67 41
e-mail: pp2zdwola@neostrada.pl lub pp2zdwola@wikom.pl
www.pp2zdwola.wikom.pl

Na dużym terenie zielonym wokół przedszkola, oprócz placu zabaw jest ścieżka zdrowia, która służy dzieciom w rozwijaniu sprawności fizycznej. Przedszkole ma znakomite warunki lokalowe, które są w pełni wykorzystywane na potrzeby dzieci i służą ich rozwojowi. Piękne i kolorowe sale, z dobrym zapleczem dydaktycznym tworzą ciepły i przyjazny klimat placówki. Przedszkole dla 175 dzieci. Zatrudnia 11 nauczycielek i 12 pracowników administracji i obsługi. Dyrektorem jest Dorota Michalska-Hunck.

Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka"
ul. Szadkowska 22a
98-220 Zduńska Wola

tel. 43 823 40 17
e-mail: pp3.zdwola@gmail.com
www.pp3.com.pl

Przedszkole ma przestronne, dobrze wyposażone sale zajęć dla dzieci, duży ogród i bezpieczny plac zabaw. Leży w centrum osiedla 1000-lecia, z dala od ruchliwych ulic.  Placówka należy do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych. Przedszkole dla 150 dzieci. Pracuje tu 10 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi. Kadra pedagogiczna stosuje różnorodne metody i techniki pracy aktywizujące i wspierające indywidualny rozwój dziecka, a m.in. metodę dobrego startu, R. Labana, K. Orffa, J.G. Thulina i inne. Dyrektor: Beata Wójcik.

Publiczne Przedszkole nr 4 "Zaczarowana Kraina"
ul. Żeromskiego 6
98-220 Zduńska Wola

tel./fax 43 823 30 52
e-mail: biuro@pp4.zdunskawola.pl
www.przedszkole4-zdunskawola.pl

Przedszkole posiada certyfikat placówki promującej zdrowie. Realizuje programy wspierające prawidłowe żywienie, pobudzające aktywność ruchową i uczące dbania o higienę osobistą i higienę otoczenia. Jako jedyne przedszkole w Zduńskiej Woli prowadzi grupa wczesnoprzedszkolną, w zachodnim skrzydle budynku i z oddzielnym wejściem. Doskonała opieka dla dzieci, które ukończyły rok i sześć miesięcy. Przedszkole dla 175 dzieci. Zatrudnia 15 nauczycieli, pielęgniarkę, 16 pracowników administracji i obsługi. Dyrektorem jest Katarzyna Łapa-Dróżdż.

Publiczne Przedszkole nr 5
ul. Zielona 12
98-220 Zduńska Wola

tel. 43 823 32 86
e-mail: pp5.zdunskawola@gmail.com
www.przedszkole5.ksiezyc.pl

Przedszkole pracuje w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku w centrum miasta. Ma cztery przestronne sale, bardzo estetycznie urządzone oraz sale do zabaw ruchowych. Budynek otoczony jest ogrodem. Kadra pedagogiczna stosuje formy i metody pracy wyzwalające aktywność własną dziecka, rozwijające jego zainteresowania oraz indywidualną wrażliwość. Przedszkole dla 100 dzieci. Zatrudnia 18 osób, w tym 9 nauczycielek. Szefem placówki jest Aleksandra Najdzionek.

Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Żytnia 19/23
98-220 Zduńska Wola

tel. 43 823 31 79
fax 43 824-89-71
e-mail: pp6zdwola@tlen.pl
www.pp6zdwol.webd.pl

Wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkich wychowanków, zarówno dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych to strategiczny cel przedszkola. Placówka zatrudnia logopedę i psychologa. Prowadzi edukację integracyjną, polegającą na tworzeniu grup integracyjnych, w których wspólne przebywanie dzieci rozmaitej kondycji fizycznej, psychicznej i umysłowej stwarza różnorodność sytuacji stymulujących zarówno dla jednych, jak i drugich. Przedszkole dla 120 dzieci. Pracuje tu 11 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi.

Publiczne Przedszkole nr 7 "Pod Zielonym Semaforem"
ul. Kazimierza Kałużewskiego 1 d
98-220 Zduńska Wola

tel./fax 43 823 39 07
e-mail: publiczne.przedszkole.nr.7@neostrada.pl
www.pp7zdwola.nsbip.pl
www.facebook.com/pp7podzielonymsemaforem

Historia przedszkola mocno jest związana z kolejarskim rodowodem Karsznic - dzielnicą Zduńskiej Woli, na terenie której działa. Założone zostało w 1933 roku z inicjatywy stowarzyszenia Rodziny Kolejowej, najważniejszej sekcji Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Przedszkole dla 100 dzieci. Pracuje tu 9 nauczycielek oraz 8 osób administracji i obsługi. Dyrektorem jest Elżbieta Jarosławska.

Publiczne Przedszkole Nr 9 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zduńskiej Woli)
ul. Złota 67
98-220 Zduńska Wola

tel./fax 43 823 31 25
e-mail: pp9zdwola@neostrada.pl
www.sp6zdwola.szkolnastrona.pl

Przedszkole pracuje w nowoczesnym, parterowym obiekcie. Sale posiadają multimedia oraz interaktywne tablice do codziennych zajęć obowiązkowych. Dzieci rozwijają swoje talenty w kołach zainteresowań: plastycznym, badawczym, muzyczno-ruchowym, językowym. Placówka legitymuje się   Certyfikatem jakości Żywienia i aktywności fizycznej. Przedszkole dla 100 dzieci. Zatrudnia 11 nauczycieli i 6 osób obsługi. Szefem placówki jest Marzena Jaruga.

Publiczne Przedszkole nr 10 "Pod Słoneczkiem"
ul. Zielona 49
98-220 Zduńska Wola

tel./fax 43 823 33 10
e-mail: pp10@onet.eu
www.pp10zdwola.wikom.pl

Przedszkole nr 10 to kolorowe sale zajęć, wyposażone w nowoczesne mebelki, kąciki zainteresowań, zabawki, sprzęt nagłaśniający, instrumenty muzyczne, RTV i różnorodne pomoce dydaktyczne.  Sale gimnastyczne dysponują sprzętem do różnego rodzaju ćwiczeń ruchowych, rytmicznych i korygowania wad postawy. Dumą placówki jest bogata garderoba dziecięca, w której znajdują się kostiumy i rekwizyty do układów rytmiczno - tanecznych, ruchowych oraz spektakli teatralnych. Budynek przedszkola mieści się na dużej działce, z ogrodem dla dzieci i bezpiecznym placem zabaw. Największe z miejskich przedszkoli. Dla 225 dzieci. Zatrudnia 17 nauczycielek i 14 pracowników administracji i obsługi. Dyrektorem przedszkola jest Justyna Kunert.

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Sieradzka 7
98-220 Zduńska Wola

tel. 43 823 67 07
e-mail: przedszkole.11@neostrada.pl
www.pp11zdwola.nsbip.pl

Przedszkole tworzy rodzinną atmosferę. Jest otwarte i działa z pasją i zaangażowaniem. Budynek przedszkola położony jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego Placu Wolności. Przedszkole dla 100 dzieci. Pracuje tu 10 nauczycielek i 9 pracowników administracji i obsługi. Dyrektorem jest Renata Wągrowska

Przedszkole Specjalne
Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
ul. Zielona 59a
98-220 Zduńska Wola

tel. /43/ 823 33 99
fax./ 43/ 824 72 71
e-mail: sekretariat.zss_zdw@interia.pl
www.grzegorzewskazdw.pl

Przedszkole pracuje w oparciu o zasady wychowania i pedagogiki Marii Montessori. W szczególności sprzyja niepełnosprawnym maluchom. Ma szeroko otwarte drzwi dla dzieci, które potrzebują profesjonalnej pomocy, rodzinnej atmosfery, zrozumienia, pełnej akceptacji i wolności. Oferujemy profesjonalną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną. Zapewnia dzieciom wygodne warunki do zabawy, zdobywania praktycznych umiejętności oraz wiedzy w przemyślanym i przygotowanym środowisku pedagogicznym.