Dzisiaj jest: piątek 4 grudnia 2020        Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian

Tereny inwestycyjne

TEREN INWESTYCYJNY MONIUSZKI/LIPOWA
Nazwa lokalizacji ul. Moniuszki 22-34, Lipowa 37A-55 (dz. nr ewid. 27/1, 27/3, 27/4, 28, 29/2, 29/3, 30/2, 32/2, 33/1, 34/1, 39/2, 40/3, 490/3, 490/6, 490/7, 496/11, 511/7, 511/10, 515, 516, 517, 518/2 i 530/5) obr. 9
Dostępny obszar ok. 6,15 ha
Właściciel Gmina Miasto Zduńska Wola
Ważny plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr XXX/322/08 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2008 roku opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr  5, poz. 14 z 22 stycznia 2009r.
Przeznaczenie 1. Teren zabudowy produkcyjnej, dla którego określa się funkcję podstawową: produkcyjną, funkcję dopuszczalną: składowo-magazynową;
2. Tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których określa się przeznaczenie służące działaniom polegającym na realizacji stacji transformatorowej SN/NN z  możliwością modernizacji, rozbudowy i  przebudowy.
Droga dojazdowa Bezpośredni dojazd drogą miejską  – ul.  Moniuszki (droga gruntowa utwardzona o  szerokości pasa drogowego obecnie ok.  8 m, docelowo 24–27 m) oraz ul. Lipową (droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego obecnie ok. 12 m, docelowo 13–15 m).
Najbliższa droga krajowa A1 ok. 55 km
A2 ok. 60 km
S8 ok. 6,0 km
Droga wojewódzka 12(14) ok. 0,42 km
Istniejące uzbrojenie techniczne Linia elektroenergetyczna nadziemna WN
Sieć elektroenergetyczna NN w ul. Moniuszki i ul. Lipowej
Sieć elektroenergetyczna SN w ul. Lipowej ok. 60 m oraz w ul. Kanałowej ok. 120 m
Sieć elektroenergetyczna WN w ul. Moniuszki oraz w ul. Lipowej ok. 60 m
Sieć gazowa średnioprężna w ul. Kanałowej ok. 120 m
Sieć wodociągowa 50, 110 i 300 mm w  ul.  Moniuszki i  160 mm w ul. Lipowej
Sieć kanalizacji sanitarnej 150 mm, 160 mm i  200 mm w  ul. Kanałowej; 200 mm i  1000  mm w  ul. Lipowej
Sieć kanalizacji deszczowej 400 mm i  1000  mm w  ul. Moniuszki oraz 200 mm, 300  mm, 400 mm i  800 mm w  ul. Kanałowej
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 3,5 km
Dodatkowe informacje Teren objęty Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną
Ilustracje

Mapka
Zdjęcie satelitarne
Zdjęcie terenu

 

TEREN INWESTYCYJNY KARSZNICKA
Nazwa lokalizacji ul. Karsznicka 39
Dostępny obszar 20,95 ha
Właściciel Skarb Państwa/użytkowanie wieczyste: PKP
Ważny plan zagospodarowania przestrzennego Na ww. obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmujący obszar w rejonie ulicy Karsznickiej, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola Nr VII/69/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
Przeznaczenie Tereny produkcyjno-składowo-magazynowe
Droga dojazdowa ul. Karsznicka
Najbliższa droga krajowa 8 km do drogi ekspresowej S8
2 800 m do drogi wojewódzkiej (ul. Karsznicka łączy się bezpośrednio z drogą krajową - ul. Łódzką)
Istniejące uzbrojenie techniczne Sieć wodociągowa o przekroju Ø 110 w ul. Karsznickiej
Sieć kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 200 w ul. Karsznickiej
Dodatkowe informacje Brak inwentaryzacji uzbrojenia w granicach terenu
Ilustracje

Mapka
Zdjęcie satelitarne
Zdjęcie terenu

 

TEREN INWESTYCYJNY OPIESIŃSKA 1
Nazwa lokalizacji ul. Opiesińska 17/19 (dz. nr ewid. 73/2, 74/1, 74/2 obr. 2)
Dostępny obszar ok. 1,92 ha
Właściciel Dz. nr ewid 74/1 i 74/2 obr. 2 własność Skarb Państwa użytkowanie wieczyste: Centrum Hurtowe WAZA Sp. z o.o.
Dz. nr ewid. 73/2 obr. 2 własność Firma "Bomaz" Z. Marcinkowski, i Wspólnicy Spółka Jawna
Ważny plan zagospodarowania przestrzennego Na ww. obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej.
Przeznaczenie -
Droga dojazdowa Bezpośredni dojazd asfaltową drogą powiatową - ul. Opiesińską o szerokości pasa drogowego ok. 11 m
Najbliższa droga krajowa 55 km do A1
60 km do A2
6 km do S8
0,6 km do drogi wojewódzkiej 12 (14) (ul. Opiesińska łączy się bezpośrednio z ul. Łódzką)
Istniejące uzbrojenie techniczne

Sieć energetyczna NN w terenie
Sieć elektroenergetyczna WN w ul. Opiesińskiej
Sieć gazowa średnioprężna w ul. Klonowej około 350 m
Sieć wodociągowa w terenie
Sieć kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 100 mm, 150 mm, 200 mm
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 2 km

Dodatkowe informacje Powierzchnia zabudowy ok. 5423 m2
Ilustracje

Mapka
Zdjęcie satelitarne
Zdjęcie terenu

 

TEREN INWESTYCYJNY OPIESIŃSKA 2
Nazwa lokalizacji ul. Opiesińska 30C (dz. nr ewid. 114/3 obr. 2)
ul. Agrestowa 21 (dz. nr ewid. 115 obr. 2)
ul. Agrestowa 36 (dz. nr ewid. 116 obr. 2)
Dostępny obszar  0,5539 ha
Właściciel  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETA Sp. z o.o.
Ważny plan zagospodarowania przestrzennego Na ww. obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
Przeznaczenie  -
Droga dojazdowa Dojazd drogą powiatową – ul. Opiesińską, przez drogę wewnętrzną (dz. nr ewid. 111 obr. 2) oraz przez działki 114/1 i 114/2 obr. 2 (działka prywatna – współwłasność czterech właścicieli)
Najbliższa droga krajowa 55 km do A1
60 km do A2
6 km do S8
0,6 km do drogi wojewódzkiej (ul. Opiesińska łączy się bezpośrednio z ul. Łódzką)
Istniejące uzbrojenie techniczne

Sieć energetyczna NN w terenie  
Sieć gazowa średnioprężna w ul. Klonowej około 500 m
Sieć wodociągowa o przekroju Ø 32 mm
Sieć kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 150 mm
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 2 km

Dodatkowe informacje Budynek o pow. 2560 m2  na działce 114/3 obr. 2
Ilustracje

Mapka
Zdjęcie satelitarne
Zdjęcie terenu

 

TEREN INWESTYCYJNY SPACEROWA
Nazwa lokalizacji  ul. Spacerowa 19 i 19A (dz. nr ewid. 281/5 i 281/12 obr. 5)
Dostępny obszar  ok. 2,2 ha
Właściciel Skarb Państwa
użytkowanie wieczyste AGROS FORTUNA Sp. z o.o.
Ważny plan zagospodarowania przestrzennego Na ww. obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
Przeznaczenie  -
Droga dojazdowa Bezpośredni dojazd asfaltową drogą powiatową – ul. Spacerową o szerokości pasa drogowego ok. 20 m
Najbliższa droga krajowa 55 km do A1
60 km do A2
7,5 km do S8
0,6km do drogi wojewódzkiej (ul. Spacerowa łączy się bezpośrednio z ul. Łódzką)
Istniejące uzbrojenie techniczne

Sieć elektroenergetyczna WN w ul. Spacerowej
Sieć energetyczna NN w terenie
Sieć gazowa niskoprężna – własne przyłącze
Sieć wodociągowa o przekroju Ø 40 mm, 110 mm, 150 mm, 160 mm
Sieć kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 200 mm
Sieć kanalizacji deszczowej o przekroju Ø 50-500 mm
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 3,3 km

Dodatkowe informacje  Powierzchnia zabudowy – 4725 m2
Ilustracje

Mapka
Zdjęcie satelitarne
Zdjęcie terenu

 

TEREN INWESTYCYJNY ZIELONOGÓRSKA
Nazwa lokalizacji  ul. Przemysłowa 29A (dz. nr ewid. 124/2 obr. 5)
ul. Zielonogórska 19-21 (dz. nr ewid. 124/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6 obr. 5)
Dostępny obszar  ok. 1,25 ha
Właściciel Działka 124/2 obr. 5 własność PPHU CENTRUM
pozostałe działki własność Gmina Miasto Zduńska Wola użytkowanie wieczyste PPHU CENTRUM
Ważny plan zagospodarowania przestrzennego Na ww. obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
Przeznaczenie  -
Droga dojazdowa Bezpośredni dojazd drogą asfaltową – ul. Zielonogórską o szerokości pasa drogowego ok.15 m
Najbliższa droga krajowa 55 km do A1
60 km do A2
8 km do S8
1 km do drogi wojewódzkiej
Istniejące uzbrojenie techniczne

Sieć elektroenergetyczna WN w ul. Zielonogórskiej
Sieć elektroenergetyczna SN, NN w terenie
Sieć gazowa niskoprężna w terenie
Sieć wodociągowa o przekroju Ø 80 mm, 100 mm
Sieć kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 150 mm, 160 mm
Sieć kanalizacji deszczowej o przekroju Ø 150 mm
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 4 km

Dodatkowe informacje Powierzchnia zabudowy – 4064 m2
Ilustracje

Mapka
Zdjęcie satelitarne
Zdjęcie terenu

 

ZGŁOŚ TEREN INWESTYCYJNY

Miasto Zduńska Wola wraz z samorządami: powiatem zduńskowolskim oraz gminami: Zduńska Wola, Zapolice, Sędziejowice, Złoczew, Sieradz, Łask i Brzeźnio prowadzi wspólną bazę wolnych terenów inwestycyjnych. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zgłoszeniem swoich terenów do bazy, uprzejmie prosimy o pobranie Formularza zgłoszeniowego potencjalnych terenów inwestycyjnych, wypełnienie i odesłanie do Urzędu Miasta Zduńska Wola na adres urzad_miasta@zdunskawola.pl. Można ją również przynieść osobiście do Kancelarii Urzędu.

DO POBRANIA

Formularz zgłoszenia w formacie .doc
Formularz zgłoszenia w formacie .pdf