Dzisiaj jest: niedziela 27 września 2020        Imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

Projekty w naszych szkołach

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli zostały zrealizowane dwa zadania  w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

 1. Utworzenie pracowni edukacyjnej  pn. „Wszystko wokół zmysłów – pracownia dla najmłodszych ekologów” przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

  Wartość ogólna przedsięwzięcia  - 49 034 zł
  Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 44 034 zł
  Wkład własny Urząd Miasta Zduńska Wola – 5 000 zł

  Nowa pracownia przyrodnicza dla młodszych uczniów (klasy I – III) jest ogromną innowacją, która ma na celu pobudzenie zmysłów i wyobraźni dzieci do poznawania środowiska. Nowa pracownia powstała od podstaw: wykonano nowe meble, wymieniono instalację elektryczną, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, pomalowano zostały ściany i założono tynk żywiczny. Walorów estetycznych dopełniła roślinność kwiatów doniczkowych. Nowa ekologiczna pracownia ma być miejscem, gdzie każdy uczeń poczuje się dobrze i będzie miał wpływ na innowacyjne działania w poznawaniu otaczającego go świata natury.

 2. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Leśne zacisze” przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli

  Wartość ogólna przedsięwzięcia  - 63 911 zł
  Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 48 826 zł
  Wkład własny Urząd Miasta Zduńska Wola – 15 085 zł

  W ramach zadania zagospodarowano teren, który do tej pory był tylko betonowym  i nieciekawym miejscem w środku szkoły. Zakupiono rośliny, tablice edukacyjne i gry dydaktyczne. Stworzono zadaszone miejsce z ławkami do przeprowadzania lekcji edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii oraz lekcji wychowawczych na świeżym powietrzu. Dodatkowo miejsce to będzie można wykorzystać do realizacji zajęć rewalidacji, zajęć socjoterapeutycznych i treningu umiejętności społecznych. Spotykać się tam będzie również grupa wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych. W pobliżu wiaty znajduje się ścieżka sensoryczna wyposażona w dary lasu (szyszki jodły, sosny, kora, ściółka, kamienie, patyki itp.), umożliwiające wielozmysłowe odbieranie przyrody, prowadzenie zajęć ruchowych i rekreacyjnych. Po drugiej stronie umieszczono skocznię czyli wydzielony pas wysypany piaskiem, na której mamy pokazane przykłady "skoczków" w świetnej wersji graficznej np. żabę trawną, kunę leśną, wiewiórkę, lisa, rysia czy też sarnę. Na wydzielonym piaszczystym pasie skoczni będzie można wykorzystać kolejną pomoc dydaktyczną jaką jest zestaw tropów rzeźbionych. Całości dopełnił: dendrofon, który umożliwi poznanie właściwości rezonansowych drewna oraz interaktywna tablica śpiewająca, dzięki której uczniowie będą mogli poznać odgłosy leśnych ssaków i ptaków. Zakupione pomoce dydaktyczne i gry przybliżą ekosystem lasu, pozwolą lepiej poznać i zrozumieć otaczającą człowieka przyrodę. Uczniowie w nowym ogrodzie będą prowadzili obserwację, poszerzą wiadomości i umiejętności z zakresu ekologii, przyrody, ochrony środowiska. Będą mogli przeprowadzać eksperymenty i ćwiczenia z wykorzystaniem punktu badawczego i naturalnego ekosystemu. Lekcje w terenie, bezpośredni kontakt uczniów z naturą będzie miał pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych.

Dofinansowanie dla bibliotek zduńskowolskich szkół

Na opublikowanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi liście szkół, którym w 2016 roku zostanie przyznane dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” znalazło się Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli. Na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki gimnazjum dostanie 12 tys. zł.

Swoje księgozbiory poszerzą również w tym roku bibliotek szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 7, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 13. Placówki otrzymały dotację celową w wysokości 10 766,39 zł w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Dzięki temu wsparciu biblioteki wzbogaciły się o  ponad tysiąc pozycji. Na wybór książek, które zostały zakupione przez szkoły w ramach programu decydujący wpływ mieli sami uczniowie. Głównym celem realizacji programu było bowiem zachęcenie dzieci do rozwijania swoich kompetencji czytelniczych i indywidualnych zainteresowań. Chodzi przede wszystkim o wyrobienie w młodych ludziach nawyku czytania.


Projekt „Edukacja ekologiczna  w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli. Aktywne metody ochrony przyrody”. Całkowity koszt projektu wynosi 25 700,00 PLN, otrzymana dotacja z WFOŚiGW to kwota 23 050,00 PLN.

W projekcie uczestniczyć będzie 316 uczniów. W jego ramach odbędą się wycieczki, warsztaty, zajęcia stacjonarne, konkursy dotyczące wiedzy ekologicznej. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i literatura z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz nagrody rzeczowe i książkowe dla uczniów. Głównym założeniem projektu jest uświadomienie uczniów, że działania na rzecz ochrony przyrody zapobiegają degradacji środowiska oraz zmniejszają i usuwają negatywne skutki gospodarczej działalności człowieka. Dzięki projektowi przybliżone będą młodzieży aktywne formy ochrony środowiska. Społeczność szkolna przygotowana zostanie do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Uczestnictwo w programie promować będzie zachowania i postawy przyjazne środowisku, rozwinie w uczniach aktywność, samodzielność, nauczy współpracy w trakcie wykonywanych działań. Realizowany projekt będzie kształtował postawy uczniów sprzyjające ich dalszemu rozwojowi społecznemu. Będą oni mieli możliwość podejmowania działań ekologicznych  w swojej lokalnej społeczności.


Projekt "Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy"- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli". Łączny koszt projektu wynosi 22 476,00 zł, otrzymana dotacja z WFOŚiGW to 19 290,00 zł.

Celem programu jest edukacja dla środowiska, czyli przygotowanie dzieci do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony przyrody, kształtowanie postaw ekologicznych o środowisku naturalnym, poprzez zabawy i zajęcia badawcze oraz bezpośredni kontakt z przyrodą. Do współpracy przy realizacji działań ekologicznych włączani są rodzice. W ramach realizacji programu ekologicznego "Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy" podjęte zostaną następujące działania:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę: 13 071,30, w tym: tablicę interaktywną, oraz szereg innych ciekawych pomocy, służących do przyrodniczych działań badawczych dzieci.
 2. Wycieczki: do gospodarstwa ogrodniczego w Maciejowie gm. Zduńska Wola, do Leśniczówki Pyszków- Nadleśnictwo Złoczew, do ZOO w Borysewie.
 3. Organizacja warsztatów dla dzieci: "Przygody Kropelki Chlupci"-badanie właściwości wody; rozpoznawanie różnic między wodą zdatną i niezdatną do picia;  "Jak zrobić papier czerpany"?
 4. Dzieciom zaprezentowany zostanie teatrzyk pt. "Jak Krzyś ratuje planetę Ziemię", w którym uwzględnione będą treści związane ze zdrowym odżywianiem i pożądanymi zrachowaniami ekologicznymi.
 5. Konkursy dla przedszkolaków i ich rodziców: konstrukcyjny polegający na wykonaniu najładniejszego karmnika dla ptaków pn. "Każdy ptaszek ma swój daszek";  plastyczny międzyprzedszkolny, skierowany do dzieci z placówek miasta Zduńska Wola- "Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy"; fotograficzny polegający na sporządzaniu dokumentacji zdjęciowej podczas wspólnych wycieczek rodziców i dzieci pt. "Co w trawie piszczy?".
 6. Spotkania z ciekawymi ludźmi: z leśnikami: "Jak długo rośnie las", z pszczelarzem: "Tajemnice ula", z ogrodnikiem: "Rośliny ozdobne".
 7. Zbiórka makulatury pod hasłem: "Zbierając makulaturę -chronimy las", zbiórkę baterii "Zdrowe środowisko", czy zbiórkę nakrętek "Pomagamy innym".
 8. Happening z okazji Dnia Ziemi pod hasłem: "Szanuj przyrodę-ona jest twoim przyjacielem".
 9. Akcja informacyjna skierowaną do dzieci i rodziców zachęcającą do segregacji surowców wtórnych, pod hasłem: " Nasze rady na odpady". W tym celu wraz z dziećmi wykonamy i zaprezentujemy plakaty i ulotki o tej tematyce.

Zorganizowane zostaną kąciki przyrodniczo-badawcze dla dzieci w każdej sali, w których prowadzone będą warsztaty i zabawy badawcze poszerzające zakres wiedzy z ekologii i zjawisk przyrodniczych. Przez cały okres realizacji programu prowadzone będą zajęcia i zabawy wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dotyczące kształtowania wiedzy i umiejętności u dzieci w obszarze wychowania dla poszanowania świata, roślin i zwierząt. Koszty tych działań wyniosą 8 625,00 zł.


Projekt „Ziół fabryka, czyli w Krainie Zielonego Smyka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli”  realizowany w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach  w roku szkolnym 2015/2016”. Całkowity koszt projektu 13 00,00 zł, w tym dofinansowanie  w kwocie  9.500,00 zł.

Projekt o charakterze ekologiczno-przyrodniczo-zdrowotnym. Działania związane z realizacją treści projektu będą mieć formę:

 • wycieczek: gospodarstwo ogrodnicze, gospodarstwo agroturystyczne, łąkę, sklep zielarski, apteka, zakład kosmetyczny
 • warsztatów: zajęcia edukacyjne pt. Szkoła na łące na terenie przedszkola, zajęcia otwarte z udziałem rodziców
 • konkursów: „ Zioła jemy i zdrowo rośniemy”.

Projekt „Ziół fabryka, czyli w krainie Zielonego Smyka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli”  ma za zadanie nauczyć dzieci szacunku do pracy i jej efektów, ma powodować wielozmysłowe doświadczenia związane z założeniem hodowli  ziół w mini szklarniach, uwrażliwiać dzieci na  propagowanie  zdrowego stylu życia , zmienić  nawyki żywieniowe wśród dzieci i ich rodzin.  Z uwagi na to, że  współczesne dzieci wykazują coraz więcej  silnych alergii na „polepszacze” i konserwanty wszechobecne w dzisiejszej żywności  chcemy podjąć szereg działań profilaktycznych, które pomogą nam zmienić styl odżywiania się i życia całych rodzin i pokazać wartościowe zastosowanie  ziół . Mają być one przewodnikiem po kuchni, która pachnie tak, jak jedzenie pamiętane z naszego dzieciństwa.


 Od 1 stycznia 2017 r.  rozpoczęto realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 5    w Zduńskiej Woli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 474 972,50 zł, dofinansowanie: 441 730.50 zł.

Celem projektu jest wsparcie szkoły:
1. W zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 29 nauczycieli oraz kształtowanie i rozwijanie u 163 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
2. W tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 32 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
3. W zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące: wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 24 uczniów i 20 nauczycieli.
 4. W zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 31 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły.    
W budżecie projektu kwotę  251 558, 00 zł przewidziano na zakup pomocy dydaktycznych: 30 laptopów, 9 tabletów, 6 zestawów interaktywnych, 2 drukarek, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizera, aparatu fotograficznego, programów komputerowych, multimedialnej pracowni językowej, doposażenie pracowni przedmiotowych i innych. Na dokształcanie kadry pedagogicznej (szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe) przewidziano kwotę 26 000,00 zł:
W harmonogramie projektu  założono realizację 1500 godzin zajęć dodatkowych: wyrównawczych, rozwijających i wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami.


Od 1 stycznia 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli realizujemy projekt pn. „Szansa  dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Wartość projektu: 882 107,75 zł, dofinansowanie: 820 357,75 zł.

Celem projektu jest wsparcie szkoły:
1. W zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 43 nauczycieli oraz kształtowanie i rozwijanie u 179 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
2. W tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 56 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
3. W zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące: wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 74 uczniów i 21 nauczycieli.
 4. W zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 54 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły.    
W budżecie projektu kwotę  251 558, 00 zł przewidziano na zakup pomocy dydaktycznych: 55 laptopów, 1 zestaw interaktywny, drukarki, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizera, aparatu fotograficznego, pilotów do testów, audiometru, programów komputerowych, Sali Integracji Sensorycznej, doposażenie pracowni przedmiotowych i innych. Na dokształcanie kadry pedagogicznej (szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe) przewidziano kwotę 83 001 zł:
W harmonogramie projektu  założono realizację 4 880  godzin zajęć dodatkowych: wyrównawczych, rozwijających i wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami.


Miasto Zduńska Wola pozyskało 367 868,47 zł na realizację projektu nt. „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Nowa podstawa – Nowe wyzwanie" jest odpowiedzią na nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.05.2014 w sprawie podstawy programowej w wychowaniu przedszkolnym. Nowelizacja zawiera zapowiadane od dłuższego czasu zmiany dotyczące wprowadzenia obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego na najwcześniejszym etapie edukacji Według rozporządzenia od 1 września 2015 r. obowiązek nauki języka obcego obejmie dzieci 5-letnie, a od 1 września 2017 r. – pozostałe dzieci. Wprowadzenie języka obcego do podstawy oznacza dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających prowadzenie zajęć w oparciu o nową podstawę. Z racji tego, że językiem nowożytnym najczęściej wybieranym przez przedszkola jest język angielski, nasz projekt kierujemy do nauczycieli uczących lub planujących uczyć tego właśnie języka.  
Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie wyjazdu 50 nauczycielek przedszkolnych do Wielkiej Brytanii, którego celem jest udział beneficjentek  w kursie  metodycznym ukierunkowanym na  rozwój kompetencji językowych wśród dzieci w edukacji przedszkolnej.  Aktywny udział nauczycielek w szkoleniu w rezultacie umożliwi im:  podniesienie kompetencji oraz przełamanie barier  językowych nauczycieli poprzez możliwość komunikacji w języku angielskim w naturalnym środowisku; rozbudowanie warsztatu nauczycielskiego o nowo zdobyte doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego;   stworzenie bazy dobrych pomysłów i praktyk adaptowalnych z gruntu brytyjskiego na polski; rozwinięcie świadomości międzykulturowego aspektu edukacji wśród beneficjentów; zbudowanie wspólnej platformy porozumienia z nauczycielami  z Wielkiej Brytanii, wymiana pomysłów i doświadczeń związanych z edukacją dzieci.