Dzisiaj jest: piątek 4 grudnia 2020        Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian

Termomodernizacja budynków komunalnych

 


Projekt pn. Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A w Zduńskiej Woli
Nr projektu: RPLD.04.02.02-10-019/19 
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.04.02.02-10-0019/19-00

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  2.142.222,11 zł   
Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa 201.368,89 zł   
Wkład własny miasta Zduńska Wola 2.624.212,95 zł   


Termin realizacji projektu

 • rozpoczęcie - 1 czerwca 2020 r.
 • zakończenie - 30 grudnia 2022 r.


Cele projektu

 1. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Zduńskiej Woli.
 2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych substancji szkodliwych dla środowiska.
 3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych budynków na energooszczędne.


Opis projektu

Projekt obejmuje termomodernizację budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A. Zakres prac objętych projektem obejmuje:

 • wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
 • wykonanie izolacji poziomej,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocieplenie budynków wraz z pracami towarzyszącymi
 • remonty balkonów,
 • adaptacja pomieszczeń w parterze oficyny Plac Wolności 28 na komórki lokatorskie
 • rozbiórka pieców węglowych
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • prace rozbiórkowe – wyburzenie istniejących budynków gospodarczych oraz garaży,
 • zagospodarowanie terenu przyległego do budynków : utwardzenia oraz nasadzenia,
 • wykonanie wiat śmietnikowych oraz małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
 • nasadzenie zieleni.


Aktualności projektu - SPRAWDŹ    Dokumentacja zdjęciowa - ZOBACZ