Dzisiaj jest: piątek 22 stycznia 2021        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Projekt znajduje się na liście Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Województwa Łódzkiego - Działanie VI. 1 Rewitalizacja Obszarów Problemowych.


Cel główny projektu:

 • ożywienie społeczno - gospodarcze centrum miasta oraz integracja społeczno - kulturalna poprzez działania rewitalizacyjne zdegradowanego obszaru Centrum Miasta Zduńska Wola.


Cele szczegółowe:

 • zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich,
 • zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do instytucji kultury,
 • ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych w obszarze projektu,
 • podniesienie oferty kulturalnej miasta i województwa,
 • integracja społeczna środowisk twórczych, osób starszych i niepełnosprawnych,
 • poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez przebudowę substancji mieszkaniowej,
 • poprawa estetyki i zmiana wizerunku centrum Zduńskiej Woli,
 • podniesienie atrakcyjności centrum miasta dla potencjalnych inwestorów,
 • przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.


Zakres projektu:

 • odbudowa historycznego ratusza na Placu Wolności - Zduńskowolskiego Centrum Integracji,
 • przebudowa 6 kamienic przy Placu Wolności.


Planowany harmonogram prac:


Do pobrania:

 


Aktualności:


Galeria:

Plac Wolności nr 3 - ZOBACZ
Plac Wolności nr 5 - ZOBACZ
Plac Wolności nr 6 - ZOBACZ
Plac Wolności nr 9 i 9a - ZOBACZ

Plac Wolności "Ratusz"

Rok 2011

 

Czerwiec 2012 roku

Lipiec 2012 roku

Wrzesień 2012 roku

Październik 2012 roku

Listopad 2012 roku

Grudzień 2012 roku

Marzec 2013 roku

Czerwiec 2013 roku

Wrzesień 2013 roku

Luty 2014 roku

Lipiec 2014 roku

Wrzesień 2014 roku