Dzisiaj jest: czwartek 20 lutego 2020        Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Publiczne Przedszkola: Wyrównanie szans

Miasto Zduńska Wola w latach 2019 – 2020 zrealizuje program „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola”. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 720 778,75 zł, w tym 612 661,75,00 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zarząd Województwa Łódzkiego podjął  Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji dofinansowania projektu nr RPLD.11.01.01-10-0016/18 złożonego w ramach konkursu z Działania XI.1., który będzie realizowany w sześciu zduńskowolskich placówkach oświatowych (przedszkola nr: 2, 6, 7, 9, 10 i 11), w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku.
Głównym celem projektu jest stworzenie w zduńskowolskich przedszkolach warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ograniczenia barier i dysproporcji w dostępie do usług edukacji przedszkolnej, poprzez:

  • zaopatrzenie placówek w specjalistyczne pomoce dydaktyczne  i sprzęt multimedialny (laptopy, tablety, tablice multimedialne, rzutniki multimedialne, drukarki, magiczne dywan, itp.),  
  • dokształcenie  nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i umiejętności cyfrowych (68 nauczycieli),
  • realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie ich deficytów wynikających z niepełnosprawności (rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i z tyflopedagogiem, gimnastyka korekcyjna).

Zrealizowanie tego celu przyczyni się do poprawy warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa łódzkiego i uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Każda placówka została zaopatrzona  w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK (tablice i dywany interaktywne, projektory, laptopy, tablety, drukarki).
Zajęcia w ramach projektu są realizowane:

- w przedszkolach nr 7 i 11 w czasie: 01.03.2019 - 20.08.2019 roku

Publiczne Przedszkole nr 11 w Zduńskiej Woli
https://www.facebook.com/107241260726648/posts/135237287927045/

Publiczne Przedszkole nr 7 w Zduńskiej Woli
https://www.facebook.com/pp7podzielonymsemaforem/

- w przedszkolach nr 2, 6, 9 i 10 w czasie: 01.03.2019-29.02..2020 roku

Bieżący harmonogram zajęć w poniższych linkach:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Zduńskiej Woli
http://www.pp2zdwola.wikom.pl/?url=projekty/wyrownanie-szans-edukacyjnych.html

Publiczne Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli
http://www.pp6zdwol.webd.pl/home/artykul/103.html

Publiczne Przedszkole nr 9 w Zduńskiej Woli
https://pp9zdwola.szkolnastrona.pl/p,6,nowosci

Publiczne Przedszkole nr 10 w Zduńskiej Woli
http://www.wikom.pl/pp10zdwola/Strona405.htm