Dzisiaj jest: czwartek 20 lutego 2020        Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza wszystkich przedsiębiorców z miasta i okolic do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Mechanizmy wsparcia przedsiębiorców”, które odbędzie się 20 marca 2019 roku w Sali Kameralnej Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz (Plac Wolności 26) o godz. 10:00.

Od 15 marca 2019 roku Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczyna kontynuację akcji bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji oraz trwałego oznakowania zwierząt właścicielskich, których właścicielami lub opiekunami są mieszkańcy miasta Zduńska Wola, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z bezpłatnej akcji w trosce o swoje zwierzęta.


Lista wolnych stanowisk handlowych na Targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli
stan na dzień 05.03.2019 r.
Lp. TEREN WYBRUKOWANY
1 miejsce 10
2 miejsce 25
3 miejsce 54
4 miejsce 55
5 miejsce 56
6 miejsce 58
7 miejsce 60


Wnioski należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola do dnia 20 marca 2019 r. włącznie.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 115/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia losowania wolnych stanowisk handlowych na targowisku miejskim "Mój Rynek" przy ul. Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli.


Przychodnia miejska będzie prowadzić profilaktykę cukrzycy wśród uczniów zduńskowolskich szkół podstawowych. Właśnie ukazało się Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora tego zadania.


W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r. poz. 1716) Urząd Miasta informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. grunty stanowiące własność Miasta Zduńska Wola zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, oddane w użytkowanie wieczyste, stają się własnością właścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali w budynkach, które znajdują się na przedmiotowych gruntach.


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zwołuje VI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”

Zarządzenie


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”.

Zarządzenie


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych”.

Zarządzenie


Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2019.