Dzisiaj jest: piątek 30 października 2020        Imieniny: Zenobii, Edmunda, Przemysława

Spis będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. W mieście Zduńska Wola rachmistrzowie będą mieli do spisania 333 gospodarstwa rolne. Szczegółowe informacje dotyczące spisu znajdziecie Państwo TUTAJ.

Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku”


Ponad 58 milionów złotych przeznaczono na pomoc przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Pożyczka Płynnościowa z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa) przeznaczona jest na wsparcie wydatków realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 12 CZERWCA 2020 r. Urząd Miasta Zduńska Wola BĘDZIE ZAMKNIĘTY z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego (Bud. nr 1) oraz Straży Miejskiej (Bud. nr 5).


Główny Inspektor Sanitarny przedstawił nowe wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli - stan na 5 czerwca 2020 r.


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku”.


9 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 rozpocznie się XXII sesja Rady Miasta Zduńska Wola, zwołana w „trybie nadzwyczajnym” – zgodnie z art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). W związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) obrady odbędą się w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


Jakub Trenkner Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zawiadamia o odwołaniu XXII sesji rady. Była ona zwołana na 4 czerwca 2020 r. Przewodniczący podjął taką decyzję w związku ze złożeniem przez Kluby Radnych Rady Miasta Zduńska Wola, tj. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej o odwołanie posiedzeń komisji i sesji z uwagi na stwierdzenie nowych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 w naszym mieście.


Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w czerwcu będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w następujące dni: