Dzisiaj jest: czwartek 20 lutego 2020        Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Stanowisko handlowe Numer wniosku nadany w Kancelarii Urzędu Miasta
miejsce 33 14 896
miejsce 54 14 915
miejsce 55 14 915
miejsce 56 14 915

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

pobierz informację


Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Projekt jest skierowany do: osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET

Pobierz informację


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zwołuje XII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 lipca 2019 r. (środa) o godz. 8.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, pok. 111, ul. Stefana Złotnickiego 12.


Lista wolnych stanowisk handlowych na Targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, stan na dzień 09.07.2019 r.


Prezydent Zduńskiej Woli, w związku z wystąpieniem na terenie miasta klęski suszy informuje, że rolnicy, którzy ponieśli w jej wyniku straty zagrażające dalszemu funkcjonowaniu gospodarstwa, mogą zgłaszać do Urzędu Miasta, w formie wniosku, poniesione straty (druki do pobrania w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego). Wnioski należy składać do dnia 12 lipca 2019 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Tomasz Siemienkowicz, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, pok. 111, ul. Stefana Złotnickiego 12.


Marcel Jarosławski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zduńska Wola ds. Osób Niepełnosprawnych dyżuruje w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Zlotnickiego 12, budynek nr 2)w godzinach od 9:00 do 13:00 w następujące dni lipca:


Stanowisko handlowe Nr wniosku nadany w Kancelarii Urzędu Miasta
teren wybrukowany 
miejsce 54 12 721
miejsce 54 12 268
miejsce 56 12 268
miejsce 58 12 268


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje X sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).