Dzisiaj jest: piątek 30 października 2020        Imieniny: Zenobii, Edmunda, Przemysława

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 5 ust. 3 i 5 Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli zwołuję pierwsze Ogólne Zebranie Mieszkańców.

Zebranie odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 16.30 (I termin) w Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1-go Maja 5-7. W przypadku braku quorum zebranie w II terminie odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 17.00.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania przez Prezydenta Miasta.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli.*
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór Zarządu Wspólnoty:
1) powołanie komisji skrutacyjnej;
2) zgłaszanie kandydatów;
3) ustalenie liczby członków Zarządu Wspólnoty;
4) przeprowadzenie głosowania;
5) podjęcie uchwał.
6. Sprawy różne.
/Wspólnota Lokalna Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli obejmuje ulice: Akacjową, Borową, Bukową, Cedrową, Cisową, Cyprysową, Czeremchy, Dębową, Głogową, Grabową, Iglastą, Jagodową, Jałowcową, Jarzębinową, Jaworową, Jesionową, Jodłową, Kalinową, Kasztanową, Kosodrzewiny, Leszczynową, Leśną, Liściastą, Magnoliową, Modrzewiową, Orzechową, Piniową, Platanową, Poziomkową, Świerkową, Wiązową/

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Informuję, że w dniu 6 lipca br. o godz. 16.15 zostanie podstawiony autobus przy budynku Świetlicy, ul. Świerkowa 65 w Zduńskiej Woli, który przewiezie wszystkich chętnych na zebranie Wspólnoty do Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1-go Maja 5-7.
Osoby chętne do skorzystania z podstawionego transportu proszę o potwierdzenie informacji pod nr tel. 43 825 02 49 lub 43 825 02 50 w terminie do dnia 3 lipca br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Zduńska Wola, tj. od 7.30 do 15.30.

UWAGA!
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości zawierającego aktualny adres zamieszkania.
Mieszkańcy biorący udział w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców obowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1066), tj. do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą
oraz do zakrywania ust i nosa.

* Punkt wprowadzony na wniosek Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto.

Prezydent Miasta
/-/
Konrad Pokora

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 5 ust. 3 i 5 Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli zwołuję pierwsze Ogólne Zebranie Mieszkańców.

Zebranie odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 16.30 (I termin) w Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1-go Maja 5-7. W przypadku braku quorum zebranie w II terminie odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 17.00.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania przez Prezydenta Miasta.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli.*
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór Zarządu Wspólnoty:
1) powołanie komisji skrutacyjnej;
2) zgłaszanie kandydatów;
3) ustalenie liczby członków Zarządu Wspólnoty;
4) przeprowadzenie głosowania;
5) podjęcie uchwał.
6. Sprawy różne.

/Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli obejmuje ulice: Długosza, Fredry, Gałczyńskiego, Grunwaldzką, Kałużewskiego, Karsznicką, Kochanowskiego, Kolejową, Kołłątaja, Kombatantów, Kopernika, Krańcową, Leśmiana, Łanową, 1-go Maja, Maratońską, Marzenińską, Narciarską, Niemcewicza, Norwida, Okrzei, Olimpijską, Partyzantów, Piłkarską, Plac Zwycięstwa, Pola, Poprzeczną, Rolną, Saneczkową, Skargi, Sportową, Spółdzielczą, Staszica, Stwosza, Sucharskiego, Sylli, Tenisową, Traugutta, Turystyczną, Wiosenną, Witosa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zbożową/

UWAGA!
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości zawierającego aktualny adres zamieszkania.
Mieszkańcy biorący udział w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców obowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1066), tj. do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą
oraz do zakrywania ust i nosa.

* Punkt wprowadzony na wniosek Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice.

Prezydent Miasta
/-/
Konrad Pokora


Prezydent Zduńskiej Woli, na podstawie Statutu Związku Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe, wskazał Annę Paszkiewicz-Banaś jako delegata na Zebranie Delegatów Członków Związku.


Informujemy, że Urząd Miasta Zduńska Wola będzie czynny w najbliższą sobotę 27 czerwca 2020 r. w godzinach od 7:30 do 15:30. z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego (budynek nr 1) oraz Straży Miejskiej (budynek nr 5).


Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, możesz otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy musisz złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Wniosek możesz przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

• Wniosek o dodatek solidarnościowy możesz złożyć do 31 sierpnia 2020 r.

Formy kontaktu z ZUS

• Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
• Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego będzie na Twoim profilu Ubezpieczonego na portalu PUE ZUS.
• Jeśli pozytywnie ZUS rozpatrzy Twój wniosek, otrzymasz dodatek solidarnościowy na wskazany przez Ciebie we wniosku rachunek bankowy.
• Decyzję odmowną w sprawie dodatku solidarnościowego będziesz miał na portalu PUE ZUS.
Kontakt w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 18 w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00
Za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy otrzymasz jeśli:

• mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,
• podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku,
• Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarłeś,
• nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Co zyskasz?

• Otrzymasz wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
• Jeśli już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyskasz prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie.


Jakie masz obowiązki?

• Jeśli masz status bezrobotnego, musisz niezwłocznie poinformować urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.
• Jeśli pojawią się okoliczności, które uzasadniają utratę prawa do dodatku solidarnościowego, musisz niezwłocznie poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 


Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora przekazał radnym "Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2019". Dyskusja nad tym dokumentem odbędzie się na sesji Rady Miasta 2 lipca 2020 roku. Każdy z Mieszkańców Zduńskiej Woli może wziąć w niej udział.


Odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 12:15 w Gabinecie Radnego Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta Zduńska Wola.


Prezydent Miasta powołał Komisję do przeprowadzenia losowania wolnych stanowisk handlowych na targowisku miejskim "Mój Rynek" przy ul. Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli. Losowanie wyznaczone zostało na 22 czerwca 2020 r. 


Skwer przy Pasażu Powstańców Śląskich w Zduńskiej Woli to popularny łącznik pomiędzy ulicą Łaską a ulicą Stefana Złotnickiego. Kipiący zielenią, kameralny fragment naszego miasta może stać się miejscem, w którym będą się spotykać, rozmawiać lub po prostu odpoczywać zduńskowolanie w każdym wieku.