Dzisiaj jest: czwartek 20 lutego 2020        Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zawiadomienia, w których informuje o zamiarze sprzedaży sześciu miejskich działek:

Prezydent Miasta Zduńska Wola przypomina, iż dnia 30 września 2019 r. upływa termin składania wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola.


Jakub Trenkner, Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) zwołuje XIV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania wolnych stanowisk handlowych na targowisku miejskim "Mój rynek" przy ul. Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli

Zarządzenie


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 2021”.

Zarządzenie


Zgodnie z § 17 ust. 2 Regulaminu określającego wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola Prezydent Miasta Zduńska Wola podaje do publicznej wiadomości wykaz projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2020 rok.


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, według stanu na dzień 3 września 2019 r.


Prezydent Miasta Zduńska Wola rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. "Ochronne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola". Szczepienia będą wykonywane przez przychodnię zdrowia na ul. Szadkowskiej 2.


NFOŚiGW ogłosił pierwszy nabór wniosków do programu "Mój Prąd". Przeznacza aż miliard złotych na rozwój fotowotaiki prosumenckiej. O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych we wrześniu będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w godzinach od 9.00 do 13.00 w następujące dni: