Dzisiaj jest: czwartek 20 lutego 2020        Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, według stanu na dzień 5 listopada 2019 r.

Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w listopadzie będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w godzinach od 9.00 do 13.00 w następujące dni:


XV sesja Rady Miasta rozpoczyna się o godz. 9.00 w Ratuszu. W porządku obrad znalazły się 34 punkty. Dotyczą m.in. miejskiej gospodarki odpadami, stawek podatku od nieruchomości czy regulaminu "Kępiny". Przypominamy: sesje można na żywo oglądać w internecie. Transmisja znajduje się TUTAJ.


Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola zwołuję I sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola w kadencji 2019/2020, na którą serdecznie zapraszam w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) na godz. 13.00. Obrady odbędą się w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Z dniem 1 października 2019 r. Fundacja ITAKA na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiła nową, całodobową, bezpłatną infolinię dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Pod numerem telefonu 800 080 222 można uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników w zakresie rozwiązań problemów, z którymi stykają się ww. osoby i ich opiekunowie (agresja, cyberprzemoc, depresja, zaburzenia odżywiania, samookaleczenie, zażywanie substancji psychoaktywnych, itp.). Wszystkie działania Fundacji są anonimowe. Oprócz kontaktu telefonicznego możliwy jest również kontakt e-mail. Pełen wykaz dyżurów można odnaleźć na oficjalnej stronie projektu www.liniadzieciom.pl


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, według stanu na dzień 7 października 2019 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2019 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, zmienionej uchwałą nr VI/47/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 lutego 2011 r. w związku z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570).

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2021”

  1. Konsultacje były przeprowadzone w dniach 9 – 23 września 2019 r.
  2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta Zduńska Wola.
  3. W okresie trwania konsultacji wpłynęły uwagi i wnioski złożone przez:

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 4,

Fundację TABBY – BURASY i SPÓŁKA z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Przyjaźni 9.

  1. Komisja Konsultacyjna wprowadziła następujące zmiany:
  2. Formy Współpracy

2.

1) współpraca przy tworzeniu wspólnych projektów na etapie ich powstawania.

3)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym współpracujących w tworzeniu Programu oraz tworzenie tematycznych Komisji Dialogu Obywatelskiego.

10) udostępnianie w miarę posiadanych możliwości pomieszczeń oraz sprzętu będącego
w dyspozycji Urzędu Miasta Zduńska Wola na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań, seminariów, szkoleń
i konferencji o charakterze regionalnym, niekomercyjnym i otwartym dla wszystkich mieszkańców w zakresie programowym Inkubatora Inicjatyw Społecznych na zasadach ustalonych przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

3.

4) wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym na podstawie złożonej oferty z własnej inicjatywy zgodnie
z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570).

  1. Projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2021” zostanie przedstawiony Radzie Miasta Zduńska Wola.

Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w październiku będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w godzinach od 9.00 do 13.00 w następujące dni:


Miasto Zduńska Wola z siedzibą przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, przeznacza do sprzedaży samochód marki DAEWOO, model NUBIRA, rok produkcji 2001, pojemność silnika: 1 598,00 cmᶾ, przebieg: 229 668 km.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 1 000,00 zł brutto.

Samochód ze względu na stan techniczny nie jest dopuszczony do ruchu drogowego.

ogłoszenie i formularz oferty

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2020. Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie do 31 grudnia 2019 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12.