Dzisiaj jest: piątek 30 października 2020        Imieniny: Zenobii, Edmunda, Przemysława

Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zduńskiej Woli jest Paweł Kurzawski. Został wybrany jednogłośnie przez radę nadzorczą spółki 10 sierpnia. Dzisiaj (17 sierpnia) obejmuje swoje stanowisko. Spółka ma zajmować się odbiorem odpadów od mieszkańców. Do pierwszych zadań prezesa należeć będzie zbudowanie struktury organizacyjnej spółki, jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym i przygotowanie przetargu na zakup i finansowanie pojazdów do odbioru śmieci.

Trwa nabór w szeregi zduńskowolskiej Straży Miejskiej. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 24 sierpnia (do godz. 9:00). Są trzy wolne miejsca. Od kandydatów wymagane są m.in. minimum średnie wykształcenie i sprawność pod względem fizycznym. Konieczna jest również nienaganna opinia.


Lista wolnych stanowisk handlowych na Targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli - stan na dzień 7 sierpnia 2020 r.


Choć od początku sierpnia wnioski o świadczenie z programu "Dobry start" można składać również papierowo, to urzędnicy zachęcają do korzystania z drogi elektronicznej. Z uwagi na trwający ciągle stan epidemii jest to zdecydowanie bezpieczniejsze. Wnioski można składać korzystając z bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub strony PUE ZUS


Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Dbajmy o siebie. Niżej zebraliśmy obowiązujące zasady bezpieczeństwa.


Zgodnie z zarządzeniem Nr 84/2020 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia  19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, 


Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w sierpniu będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w następujące dni:


Szanowni Państwo, informujemy, iż miasto Zduńska Wola podjęło działania prowadzące do otwarcia Inkubatora Inicjatyw Społecznych według zasad korzystania z budynku inkubatora z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 38 w trakcie trwania epidemii COVID–19.


W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Protokół z posiedzenia


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku”.

Zarządzenie