Dzisiaj jest: wtorek 4 sierpnia 2020        Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora przekazał radnym "Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2019". Dyskusja nad tym dokumentem odbędzie się na sesji Rady Miasta 2 lipca 2020 roku. Każdy z Mieszkańców Zduńskiej Woli może wziąć w niej udział.

Odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 12:15 w Gabinecie Radnego Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta Zduńska Wola.


Prezydent Miasta powołał Komisję do przeprowadzenia losowania wolnych stanowisk handlowych na targowisku miejskim "Mój Rynek" przy ul. Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli. Losowanie wyznaczone zostało na 22 czerwca 2020 r. 


Skwer przy Pasażu Powstańców Śląskich w Zduńskiej Woli to popularny łącznik pomiędzy ulicą Łaską a ulicą Stefana Złotnickiego. Kipiący zielenią, kameralny fragment naszego miasta może stać się miejscem, w którym będą się spotykać, rozmawiać lub po prostu odpoczywać zduńskowolanie w każdym wieku.


Spis będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. W mieście Zduńska Wola rachmistrzowie będą mieli do spisania 333 gospodarstwa rolne. Szczegółowe informacje dotyczące spisu znajdziecie Państwo TUTAJ.


Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku”


Ponad 58 milionów złotych przeznaczono na pomoc przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Pożyczka Płynnościowa z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa) przeznaczona jest na wsparcie wydatków realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 12 CZERWCA 2020 r. Urząd Miasta Zduńska Wola BĘDZIE ZAMKNIĘTY z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego (Bud. nr 1) oraz Straży Miejskiej (Bud. nr 5).


Główny Inspektor Sanitarny przedstawił nowe wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.