Dzisiaj jest: czwartek 20 lutego 2020        Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Najbliższe posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt przy Urzędzie Miasta Zduńska Wola odbędzie się 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 09:30 w Gabinecie Radnego Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego 12. Posiedzenie jest otwarte. Zaprasza Przewodnicząca Komisji Aldona Piotrowska

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola w kadencji 2019/2020. Sesja odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w grudniu będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w następujące dni:


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2020 roku”

zarządzenie

zaproszenie do zgłaszania kandydatów

formularz zgłoszenia kandydata

oświadczenie

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób z terenu miasta Zduńska Wola w 2020 roku”

zarządzenie

zaproszenie do zgłaszania kandydatów

formularz zgłoszenia kandydata

oświadczenie


O godzinie 9.00 rozpocznie się XVI sesja Rady Miasta Zduńska Wola. Radni będą obradować w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Urząd Miasta Zduńska Wola przejął 15 listopada 2019 r. do przechowywania dokumentację osobowo-płacową po zlikwidowanym zakładzie pracy: PPH Kado - Kadimex w Zduńskiej Woli. Archiwum zakładowe przechowuje listy płac z ww. zakładu z lat: 1986-1993 oraz akta osobowe – zatrudnionych w latach: 1981-1994. Dokumentacja jest w stanie niekompletnym.

Wniosek do pobrania


Po raz kolejny zwracam się z apelem do mieszkańców Zduńskiej Woli, zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli firm i działkowiczów o humanitarną postawę i zapewnienie kotom wolno żyjącym opieki i ochrony, szczególnie w okresie zimowym. Zadbajmy o to, aby miały one dostęp do wody, pokarmu oraz bezpiecznego, ciepłego i suchego schronienia.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanej przebudowy ulicy Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ulicą Prostą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego utworzonego Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.