Dzisiaj jest: piątek 4 grudnia 2020        Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian

aktualizacja: 23 czerwca 2020 r.

Możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikiem merytorycznym, choć w podwyższonym reżimie sanitarnym to podstawowa zmiana, którą od 22 kwietnia wprowadza prezydent Zduńskiej Woli.

Miejski program inwestycji drogowych nabiera tempa. Przebudowy i remonty ulic będą ważnym impulsem pobudzania lokalnej gospodarki po epidemii koronawirusa.


Informacja dla osób, którym przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy:

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), osoby, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy zgodnie z w/w ustawą mogą korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS w okresie 3 miesięcy.
Nie będzie to skutkowało koniecznością przedłużania umowy z Urzędem o okres korzystania ze zwolnienia z ZUS.Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub organizację pożytku publicznego i dotknął Cię kryzys wywołany epidemią koronawirusa, skorzystaj z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. Powiat Zduńskowolski ma na ten cel 10 mln zł. Pośpiesz się, wnioski przyjmowane są do 28 kwietnia 2020 r.


Komisarz Wyborczy w Sieradzu I informuje, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Mają na to czas do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30. Zgłoszeń należy dokonać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, że 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Uwaga osiedle Karsznice! Punkt Bankowy Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli przy ul. 1-go maja 8A jest otwarty. Pracuje od poniedziałku do piątku od 7:45 do 14:00. Niezmiennie jednak zachęcamy do korzystania z bankowości internetowej i mobilnej oraz płatności kartami.


Miasto i powiat dezynfekują przestrzenie publiczne. Ma to zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem, który na płaskich powierzchniach może zachować aktywność nawet przez kilka dni.


100 darmowych posiłków trafi w Wielki Czwartek do najbardziej potrzebujących mieszkańców Zduńskiej Woli. To wspólna akcja Pizzerii - Tawerny Włoskiej „Beppe”, Urzędu Miasta i MOPSu.