Dzisiaj jest: piątek 4 grudnia 2020        Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian

Pełna funkcjonalność systemu rowerów miejskich została przywrócona w nocy z 5 na 6 maja. Można z nich korzystać, ale operator Rowerowego Łódzkiego, tj. systemu w ramach którego wypożyczamy rowery miejskie w Zduńskiej Woli, apeluje do nas o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do oficjalnych wytycznych związanych z higieną w czasie pandemii.

Miejska Biblioteka Publiczna wznawia działalność. Wypożyczać książki można już od 6 maja. Biblioteka będzie otwarta w nieco innych godzinach i z obostrzeniami sanitarnymi. Jednak najważniejsze, że znów służy Czytelnikom swoimi zbiorami.


GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

 

  1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli
  2. Instrukcja mycia rąk
  3. Instrukcja dezynfekcji rąk
  4. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki
  5. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej przygotowało również zbiór najważniejszych pytań i odpowiedzi dla placówek wyjaśniających, jak przygotować placówkę do otwarcia. Uruchomiona została także specjalna infolinia (22 461 60 68), dyżurni eksperci od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 będą odpowiadać na pytania i wątpliwości.

Jak przygotować się do otwarcia żłobków i klubów dziecięcych? MRPiPS odpowiada


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola.


Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od wtorku 5 maja 2020 r. przywraca się handel na targowiskach miejskich w Zduńskiej Woli za wyjątkiem rzeczy używanych tzw. "wystawek" przy zachowaniu zasad higieny oraz szczególnej ostrożności podczas prowadzonej działalności handlowej:Najbliższa sesja, która odbędzie się 7 maja, początek o godz. 10.00, zwołana została w "trybie nadzwyczajnym". Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, co oznacza, że radni będą się łączyć internetowo. Również w internecie będzie można śledzić ich dyskusję. 


25 laptopów trafiło do zduńskowolskich podstawówek, które przekażą je najbardziej potrzebującym uczniom. Pieniądze na ich zakup miasto pozyskało z ministerialnego programu „Zdalna szkoła”.


Na budynkach Urzędu Miasta pojawiły się domofony, dzięki którym można łatwiej skontaktować się z urzędnikami i szybciej załatwić swoją sprawę.


Wyjaśnienie dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

pismo z dnia 27 kwietnia 2020 r.