Dzisiaj jest: wtorek 4 sierpnia 2020        Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

W roku 2019 organ właściwy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze) ustalił prawo do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2019 r. (lub od 1 lipca – na pierwsze dziecko – bez kryterium dochodowego) do 31 maja 2021 r.

Na podstawie § 5 ust. 3 i 5 Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli zwołuję pierwsze Ogólne Zebranie Mieszkańców. Zebranie odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 16.30 (I termin) w Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1-go Maja  5-7. W przypadku braku quorum zebranie w II terminie odbędzie się w dniu  3 lipca 2020 r. o godz. 17.00.


Na podstawie § 5 ust. 3 i 5 Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli zwołuję pierwsze Ogólne Zebranie Mieszkańców. Zebranie odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 16.30 (I termin) w Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1-go Maja  5-7. W przypadku braku quorum zebranie w II terminie odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 17.00.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołana jest XXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola. Odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


O północy rozpocznie się cisza przed wyborami na urząd Prezydenta RP. To czas, gdy gasną polityczne i publicystyczne spory, by każdy wyborca w spokoju mógł przeanalizować programy kandydatów i podjąć decyzję, kto otrzyma jego poparcie. Głosujemy w niedzielę.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 5 ust. 3 i 5 Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli zwołuję pierwsze Ogólne Zebranie Mieszkańców.

Zebranie odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 16.30 (I termin) w Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1-go Maja 5-7. W przypadku braku quorum zebranie w II terminie odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 17.00.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania przez Prezydenta Miasta.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli.*
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór Zarządu Wspólnoty:
1) powołanie komisji skrutacyjnej;
2) zgłaszanie kandydatów;
3) ustalenie liczby członków Zarządu Wspólnoty;
4) przeprowadzenie głosowania;
5) podjęcie uchwał.
6. Sprawy różne.
/Wspólnota Lokalna Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli obejmuje ulice: Akacjową, Borową, Bukową, Cedrową, Cisową, Cyprysową, Czeremchy, Dębową, Głogową, Grabową, Iglastą, Jagodową, Jałowcową, Jarzębinową, Jaworową, Jesionową, Jodłową, Kalinową, Kasztanową, Kosodrzewiny, Leszczynową, Leśną, Liściastą, Magnoliową, Modrzewiową, Orzechową, Piniową, Platanową, Poziomkową, Świerkową, Wiązową/

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Informuję, że w dniu 6 lipca br. o godz. 16.15 zostanie podstawiony autobus przy budynku Świetlicy, ul. Świerkowa 65 w Zduńskiej Woli, który przewiezie wszystkich chętnych na zebranie Wspólnoty do Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1-go Maja 5-7.
Osoby chętne do skorzystania z podstawionego transportu proszę o potwierdzenie informacji pod nr tel. 43 825 02 49 lub 43 825 02 50 w terminie do dnia 3 lipca br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Zduńska Wola, tj. od 7.30 do 15.30.

UWAGA!
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości zawierającego aktualny adres zamieszkania.
Mieszkańcy biorący udział w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców obowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1066), tj. do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą
oraz do zakrywania ust i nosa.

* Punkt wprowadzony na wniosek Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto.

Prezydent Miasta
/-/
Konrad Pokora

 


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 5 ust. 3 i 5 Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli zwołuję pierwsze Ogólne Zebranie Mieszkańców.

Zebranie odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 16.30 (I termin) w Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1-go Maja 5-7. W przypadku braku quorum zebranie w II terminie odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 17.00.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania przez Prezydenta Miasta.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli.*
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór Zarządu Wspólnoty:
1) powołanie komisji skrutacyjnej;
2) zgłaszanie kandydatów;
3) ustalenie liczby członków Zarządu Wspólnoty;
4) przeprowadzenie głosowania;
5) podjęcie uchwał.
6. Sprawy różne.

/Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli obejmuje ulice: Długosza, Fredry, Gałczyńskiego, Grunwaldzką, Kałużewskiego, Karsznicką, Kochanowskiego, Kolejową, Kołłątaja, Kombatantów, Kopernika, Krańcową, Leśmiana, Łanową, 1-go Maja, Maratońską, Marzenińską, Narciarską, Niemcewicza, Norwida, Okrzei, Olimpijską, Partyzantów, Piłkarską, Plac Zwycięstwa, Pola, Poprzeczną, Rolną, Saneczkową, Skargi, Sportową, Spółdzielczą, Staszica, Stwosza, Sucharskiego, Sylli, Tenisową, Traugutta, Turystyczną, Wiosenną, Witosa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zbożową/

UWAGA!
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości zawierającego aktualny adres zamieszkania.
Mieszkańcy biorący udział w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców obowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1066), tj. do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą
oraz do zakrywania ust i nosa.

* Punkt wprowadzony na wniosek Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice.

Prezydent Miasta
/-/
Konrad Pokora


Prezydent Zduńskiej Woli, na podstawie Statutu Związku Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe, wskazał Annę Paszkiewicz-Banaś jako delegata na Zebranie Delegatów Członków Związku.


Informujemy, że Urząd Miasta Zduńska Wola będzie czynny w najbliższą sobotę 27 czerwca 2020 r. w godzinach od 7:30 do 15:30. z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego (budynek nr 1) oraz Straży Miejskiej (budynek nr 5).


Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, możesz otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy musisz złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Wniosek możesz przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

• Wniosek o dodatek solidarnościowy możesz złożyć do 31 sierpnia 2020 r.

Formy kontaktu z ZUS

• Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
• Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego będzie na Twoim profilu Ubezpieczonego na portalu PUE ZUS.
• Jeśli pozytywnie ZUS rozpatrzy Twój wniosek, otrzymasz dodatek solidarnościowy na wskazany przez Ciebie we wniosku rachunek bankowy.
• Decyzję odmowną w sprawie dodatku solidarnościowego będziesz miał na portalu PUE ZUS.
Kontakt w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 18 w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00
Za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy otrzymasz jeśli:

• mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,
• podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku,
• Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarłeś,
• nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Co zyskasz?

• Otrzymasz wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
• Jeśli już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyskasz prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie.


Jakie masz obowiązki?

• Jeśli masz status bezrobotnego, musisz niezwłocznie poinformować urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.
• Jeśli pojawią się okoliczności, które uzasadniają utratę prawa do dodatku solidarnościowego, musisz niezwłocznie poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.