Dzisiaj jest: piątek 30 października 2020        Imieniny: Zenobii, Edmunda, Przemysława

Na podstawie § 6 pkt 2 Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola w roku 2021.

Od 28 sierpnia do 11 września trwały konsultacje społeczne na temat zmian w statutach zduńskowolskich wspólnot lokalnych: Osiedla 1000-lecia, Osiedla Karsznice i Osiedla Nowe Miasto. Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania opinii i wniosków. Do żadnego z projektów nie zgłoszono uwag.


Aldona Piotrowska, Przewodnicząca Komisji serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w Gabinecie Radnego Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.


Jakub Trenkner Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zwołuje XXV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę od km 34+315 do km 39+498 z wyłączeniem odcinka od km 38+070 do km 38+448”


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli ogłosiło nabór pracowników. To nowa miejska spółka, która będzie odbierała odpady komunalne. Poszukiwani są pracownicy biurowi, kierowcy i ładowacze.


PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA
Ul. ZŁOTNICKIEGO 12, 98-220 ZDUŃSKA WOLA
ogłasza nabór na składanie wniosków
o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola


aktualizacja: 17 września 2020 r.

Lista wolnych stanowisk handlowych na Targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli. Stan na dzień 09.09.2020 r.


Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję "PPK blisko Ciebie", dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Konferencja odbędzie się 18 września 2020 r. o godz. 11:00 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie, którą znajdziecie Państwo TUTAJ.


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora ochronnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta powyżej 65. roku życia. Konkurs skierowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Na wykonanie szczepień zarezerwowano 36 tys. zł. Oferty można składać do 11 września do godziny 12:00.