Dzisiaj jest: poniedziałek 10 sierpnia 2020        Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Lista wolnych stanowisk handlowych na Targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli - stan na dzień 7 sierpnia 2020 r.

Choć od początku sierpnia wnioski o świadczenie z programu "Dobry start" można składać również papierowo, to urzędnicy zachęcają do korzystania z drogi elektronicznej. Z uwagi na trwający ciągle stan epidemii jest to zdecydowanie bezpieczniejsze. Wnioski można składać korzystając z bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub strony PUE ZUS


Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Dbajmy o siebie. Niżej zebraliśmy obowiązujące zasady bezpieczeństwa.


Zgodnie z zarządzeniem Nr 84/2020 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia  19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, 


Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w sierpniu będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w następujące dni:


Szanowni Państwo, informujemy, iż miasto Zduńska Wola podjęło działania prowadzące do otwarcia Inkubatora Inicjatyw Społecznych według zasad korzystania z budynku inkubatora z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 38 w trakcie trwania epidemii COVID–19.


W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Protokół z posiedzenia


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku”.

Zarządzenie


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokument do pobrania


68,23% uprawnionych zduńskowolan wzięło udział w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzeja Dudę wybrało 53,20%, a Rafała Trzaskowskiego 46,80 % głosujących - to częściowe wyniki głosowania opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą.