Dzisiaj jest: poniedziałek 29 maja 2017        Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) zwołuje XL sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:


1. Publicznego Przedszkola nr 3 w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22a,
2. Publicznego Przedszkola nr 10 "Pod Słoneczkiem" w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 49.

zarządzenie do pobrania


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 i z 2017 r. poz. 730) Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje XXXIX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00, lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pok. 111), ul. Złotnickiego 12.


Artykuł 1 ustawy o ochronie zwierząt mówi bardzo wyraźnie: "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.". Ta właśnie ustawa reguluje również sytuację prawną kotów wolno żyjących, które w myśl przepisów są traktowane podobnie jak np. gołębie czy łabędzie.Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) zwołuje XXXVIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 7 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


KOMUNIKAT z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: organizacji pracy przedszkoli publicznych w miesiącach wakacyjnych na rok szkolny 2016/2017. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu. Dyrektor przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.


Dopóki na stronie www.wetgiw.gov.pl nie ukaże się komunikat o odwołaniu zakazu, dopóty na miejskim targowisku w Zduńskiej Woli nie będzie można handlować żywym ptactwem. Nadal bowiem obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Józef Matusiak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje XXXVII, nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 08.00, w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola Urząd Stanu Cywilnego, pok. 111), ul. Złotnickiego 12.


W imieniu Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zapraszamy na uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, w piątek 24 marca. Uroczystość rozpocznie Msza Święta w Bazylice Mniejszej przy ul. Kościelnej o godzinie 14.30. Następnie Jubilaci i goście przejdą do Ratusza, gdzie ok. 15.30, na sali widowiskowej Prezydent Miasta Zduńska Wola wręczy medale. Tu również symboliczna lampka szampana, upominki oraz występ artystyczny.