Dzisiaj jest: wtorek 17 lipca 2018        Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy

Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój rynek" przy ul. Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli - stan na dzień 10.07.2018 r.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wydał komunikat nadzwyczajny w związku z pożarek składowiska odpadów w miejscowości Mostki.

Komunikat nadzwyczajny WIOŚ w Łodzi


Urząd miasta prowadzi nabór na kandydata do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
p.n. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 roku”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

zgłoszenia do Komisji Konkursowej


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 roku".

zarządzenie

wzór oferty


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję LX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, pok. 111.


W związku z uruchomieniem procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r., poz. 130) zwołuję LVIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola  w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Prezydent Miasta Zduńska Wola rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola w 2018 roku.


W związku z zamieszczeniem w dniu 14 czerwca 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informacji o wyczerpaniu puli środków przeznaczonych na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja, z dniem 15 czerwca 2018 roku nabór wniosków zostaje wstrzymany. Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje, że miasto nie będzie miało możliwości złożenia wniosku o udział w programie.