Dzisiaj jest: poniedziałek 27 lutego 2017        Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Do 10 marca można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola w 2017 roku.

W związku z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym i wydarzeniem Zduńska Wola pod jemiołą, w centrum miasta nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów. Aleje Kościuszki oraz część ulicy Złotnickiego będą zamknięte dla ruchu pojazdów.


Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola w terminie do 15 marca 2017 roku.


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje XXXV sesję Rady Miasta w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00, w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd stanu Cywilnego, pokój 111), ul. S. Złotnickiego 12.


www.aktywuje.zdunskawola.pl jest stroną internetową, która kompleksowo charakteryzuje gospodarkę miasta. Jest kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu pn. "Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu", na które Miasto Zduńska Wola otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.


Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych oraz przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (III)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (III)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.


Mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska przedsiębiorców w kształtowaniu polityki gospodarczej Zduńskiej Woli, a także rozwoju przedsiębiorczości na jej obszarze Prezydent Miasta zaprasza serdecznie do składania deklaracji członkowskich do Rady Gospodarczej. 


Na 10 lutego Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zwołał kolejną sesję. Będzie to XXXIV spotkanie radnych tej kadencji. Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00. Odbędzie się w sali obrad Rady Miasta Zduńskowolskiego Centrum Integracji RATUSZ przy pl. Wolności 26. Głównym tematem spotkania będzie dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


9 lutego 2017 r. (czwartek) obok Urzędu Miasta przy ul. Złotnickiego 12 stanie mammobus, w którym kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania będą mogły wykonać mammografię. Infolinia i zapisy: 42 254 64 10 oraz 517 54 40 04. Do rejestracji telefonicznej należy przygotować nr PESEL i nr telefonu. Badanie jest nieodpłatne.