Dzisiaj jest: czwartek 22 lutego 2018        Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr

Rozstrzygnięto konkurs na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla miasta Zduńska Wola w 2018 roku. Łączna kwota przyznanych dotacji to 96 599 zł.


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuje LIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 23 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


16 lutego kolejna możliwość bezpłatnych badań mammograficznych.  Adresowane jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ. Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać płatne badanie. Jego koszt to 80 zł.


Palenie śmieci w piecach jest nielegalne i grozi grzywną do 5 tysięcy złotych, karą 30 dni aresztu, a w najlepszym razie mandatem w wysokości do 500 zł. Zgodnie z prawem Straż Miejska może wejść na teren prywatnej posesji, do mieszkania lub firmy i przeprowadzić kontrolę tego, czym pali się w piecach. Strażnicy mają do tego wszelkie uprawnienia i skwapliwie z nich korzystają. Każdego dnia przeprowadzają kilka kontroli. Najczęściej wzywani są przez sąsiadów zaniepokojonych wydobywającym się z kominów gęstym dymem lub wszechobecnym smrodem.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, Józef Matusiak, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuje LII  nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12 (Urząd Stanu Cywilnego, pok. 111).


Izabela Kowalczyk, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola w kadencji 2017/2018, na którą serdecznie zaprasza  w  dniu  24  stycznia  2018  r.  (środa)  na  godz.  14.00.  Obrady  odbędą  się    w   Urzędzie   Miasta   Zduńska   Wola  (Urząd  Stanu  Cywilnego,  Sala  Ślubów,  pok.  111), ul. Złotnickiego 12.


Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.


Urząd Miasta dysponuje wolnymi stanowiskami handlowymi na targowisku "Mój rynek" przy ul. Mickiewicza. Wnioski osób zainteresowanych ich zajęciem przyjmowane będą do 20 stycznia 2018 r. włącznie. Należy je złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12. Niżej wykaz miejsc.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) nastąpiła zmiana organu biorącego udział w ocenie oddziaływania na środowisko łącznika do trasy S8.

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi