Dzisiaj jest: sobota 17 sierpnia 2019        Imieniny: Anita, Julianna, Jacek

Prezentacja pomysłu zmian w parku na osiedlu Południe, wręczenie nagród w konkursie "Wizja Zduńskiej Woli w przyszłości" wraz z prezentacją nagrodzonych prac oraz zapowiedź podsumowania konsultacji w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola to elementy programu spotkania, na które prezydent Zduńskiej Woli zaprasza 22 lutego 2018 r. Początek o godzinie 15:00.

Palenie śmieci w piecach jest nielegalne i grozi grzywną do 5 tysięcy złotych, karą 30 dni aresztu, a w najlepszym razie mandatem w wysokości do 500 zł. Zgodnie z prawem Straż Miejska może wejść na teren prywatnej posesji, do mieszkania lub firmy i przeprowadzić kontrolę tego, czym pali się w piecach. Strażnicy mają do tego wszelkie uprawnienia i skwapliwie z nich korzystają. Każdego dnia przeprowadzają kilka kontroli. Najczęściej wzywani są przez sąsiadów zaniepokojonych wydobywającym się z kominów gęstym dymem lub wszechobecnym smrodem.


Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.


Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola w terminie do 15 marca 2018 roku.


Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2018 roku.


Dzisiaj odbyło się publiczne losowanie listy rezerwowej osób zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany starych pieców węglowych. Mieszkańcy Zduńskiej Woli w dodatkowym naborze do programu "Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska wola" złożyli 77 deklaracji. Z tej grupy najwięcej osób zainteresowanych jest instalacją pieca na gaz ziemny. Losowanie ustaliło kolejne miejsca dla wszystkich rodzajów pieców.


Prezydent Piotr Niedźwiecki wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej o skontrolowanie budżetu Zduńskiej Woli, który pod koniec grudnia przyjęła Rada Miasta, wprowadzając zmiany w stosunku do projektu przedłożonego przez prezydenta. Najbardziej niepokojącą zmianą jest zabranie przedszkolom pieniędzy na ogrzewanie, prąd, ciepłą i zimną wodę, ubezpieczenia, wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Po decyzji Rady Miasta w przedszkolach panuje dramatyczna sytuacja. Obniżenie przez radnych wydatków statutowych, planowanych w projekcie budżetu w kwocie 3.088.650 zł o 1.900.000 (61,52 %) praktycznie uniemożliwia od 1 stycznia funkcjonowanie tych placówek.


Prezydent Miasta ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Zduńskiej Woli. Chętni mogą się zgłaszać do 31 stycznia. Pod artykułem znajdziecie Państwo wzór wniosku, który należy wypełnić i złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór uzupełniający na zadanie pn. „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola”, w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" realizowanego za pośrednictwem Miasta Zduńska Wola z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z Zarządzeniem nr 461/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. Zainteresowani wzięciem udziału w Programie zobowiązani są do złożenia deklaracji udziału w Programie do 29 grudnia 2017 r.


Miasto pozyskało dofinansowanie do termomodernizacji i remontu kamienicy przy ul. Łaskiej 2 i Łaskiej 6. Ponad 50 mieszkań zostanie przyłączonych do miejskiej sieci cieplnej, docieplone zostaną ściany i dachy oraz wymienione okna. Wszystko z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.