Dzisiaj jest: niedziela 16 czerwca 2019        Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

Dzisiaj odbyło się publiczne losowanie listy rezerwowej osób zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany starych pieców węglowych. Mieszkańcy Zduńskiej Woli w dodatkowym naborze do programu "Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska wola" złożyli 77 deklaracji. Z tej grupy najwięcej osób zainteresowanych jest instalacją pieca na gaz ziemny. Losowanie ustaliło kolejne miejsca dla wszystkich rodzajów pieców.

Prezydent Piotr Niedźwiecki wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej o skontrolowanie budżetu Zduńskiej Woli, który pod koniec grudnia przyjęła Rada Miasta, wprowadzając zmiany w stosunku do projektu przedłożonego przez prezydenta. Najbardziej niepokojącą zmianą jest zabranie przedszkolom pieniędzy na ogrzewanie, prąd, ciepłą i zimną wodę, ubezpieczenia, wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Po decyzji Rady Miasta w przedszkolach panuje dramatyczna sytuacja. Obniżenie przez radnych wydatków statutowych, planowanych w projekcie budżetu w kwocie 3.088.650 zł o 1.900.000 (61,52 %) praktycznie uniemożliwia od 1 stycznia funkcjonowanie tych placówek.


Prezydent Miasta ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Zduńskiej Woli. Chętni mogą się zgłaszać do 31 stycznia. Pod artykułem znajdziecie Państwo wzór wniosku, który należy wypełnić i złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór uzupełniający na zadanie pn. „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola”, w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" realizowanego za pośrednictwem Miasta Zduńska Wola z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z Zarządzeniem nr 461/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. Zainteresowani wzięciem udziału w Programie zobowiązani są do złożenia deklaracji udziału w Programie do 29 grudnia 2017 r.


Miasto pozyskało dofinansowanie do termomodernizacji i remontu kamienicy przy ul. Łaskiej 2 i Łaskiej 6. Ponad 50 mieszkań zostanie przyłączonych do miejskiej sieci cieplnej, docieplone zostaną ściany i dachy oraz wymienione okna. Wszystko z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Prawdziwy Święty Mikołaj, wesołe Elfy, wielkie Anioły i grubiutki Olaf rządzili w sobotę w Zduńskiej Woli Alejami Kościuszki. Roześmiane buzie dzieci, dobiegające zewsząd dźwięki kolęd, zwierzęta z żywej szopki i prawdziwe renifery stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę II Zduńskowolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego "Zduńska Wola pod jemiołą".


Kilka tygodni temu rząd uruchomił zupełnie nowy wariant Mieszkania +. Na dużo lepszych zasadach niż dotychczas pojawiające się propozycje. Po błyskawicznej analizie obu projektów zdecydowaliśmy się natychmiast przystąpić do nowego projektu - mówi prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki. Wczoraj w Warszawie, wraz z wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Tomaszem Żuchowskim i przedstawicielem Krajowego Zasobu Nieruchomości Tomaszem Tomalom podpisał List Intencyjny, który rozpoczyna drogę do budowy w Zduńskiej Woli nowych mieszkań na terenie przy ul. Paderewskiego na os. Południe.


Jarmark trwał będzie od godziny 9:00 do 19:00 – w tych godzinach będą czynne stoiska w Alejach Kościuszki i na ul. Złotnickiego. Od strony ulicy Łaskiej staną dwie duże, świątecznie udekorowane Bramy na Jarmark. Po przeciwnej stronie Jarmarku, przy ul. Złotnickiego rozstawiona zostanie jarmarkowa scena. Żywą szopkę znajdziecie w Alejach na wysokości kościoła, a tuż obok zagrodę Świętego Mikołaja z prawdziwymi reniferami.


Podczas szóstego spotkania z przedsiębiorcami dokonano podsumowania projektu pn. „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”, na które Miasto otrzymało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.


W dniu 7 grudnia 2017 r. w Sali konferencyjnej w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ odbyły się kolejne  konsultacje społeczne, w sprawie obecnie sporządzanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola, które prowadzone są ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.