Dzisiaj jest: niedziela 16 czerwca 2019        Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

Poprosiłem o potwierdzenie kalendarza realizacji rewaloryzacji Parku Miejskiego i otrzymałem informacje, że nie ma zagrożeń – powiedział dzisiaj prezydent Piotr Niedźwiecki, który wraz z Wojciechem Rukatem, właścicielem firmy prowadzącej prace w parku i szefową biura inwestycji Lidią Sosnowską spotkali się na terenie inwestycji -  Przez nadzór inwestorski pilnujemy jakości tej realizacji, bo mamy pełną świadomość wartości, jakie dla miasta niesie ze sobą ten piękny, zabytkowy park w centrum miasta.


Chcemy budować mieszkania. Jestem przekonany, że jest to najbardziej miastotwórcze wyzwanie i działanie, które chcemy finalizować – mówi Prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki - jesteśmy zawiedzeni długo trwającym projektem Mieszkanie PLUS, cały czas nie możemy doczekać się konkretów dotyczących tego rządowego programu, a radni PiS już od roku wstrzymują z tego powodu budowę mieszkań przez zduńskowolski TBS. Dlatego wypracowaliśmy projekt inwestycyjny, który zakłada budowę w Zduńskiej Woli kompleksu budynków z 74 mieszkaniami na wynajem – podkreśla prezydent Niedźwiecki.


Miasto Zduńska Wola ogłosiło przetarg na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5. W zakres zamówienia wchodzi realizacja budynku sali gimnastycznej wraz z budynkiem łącznika (szatni, kuchni i jadalni), dwóch boisk zewnętrznych (z nawierzchnią z poliuretanu i ze sztucznej trawy), budowa parkingu (19 miejsc parkingowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych), zjazdu z drogi publicznej (z ul. Sikorskiego) oraz wyposażenie budynku.


Nierzucająca się w oczy, bo biegnąca pod ziemią, kanalizacja sanitarna nie jest tak efektowną inwestycją jak te przedsięwzięcia, które są prowadzone nad ziemią, ale dla naszego zdrowia i stanu środowiska naturalnego ma kolosalne znaczenie - mówił prezydent Piotr Niedźwiecki na terenie prowadzonej przez MPWiK inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Łaskiej i Bema.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza mieszkańców miasta oraz osoby lub podmioty publiczne i prywatne zainteresowane kwestiami planowania przestrzennego na konsultacje społeczne "Spotkanie RADAR nr 3" w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w godzinach 16:00 - 18:00 w sali kameralnej Ratusza.


Wczoraj przedstawiciele zduńskowolskich firm spotkali się z gościem zaproszonym przez Prezydenta Miasta – aktorem Pawłem Królikowskim, Ambasadorem Kultury Zduńskiej Woli. Paweł Królikowski uczestniczył w V posiedzeniu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta. Stało się ono okazją do przedstawienia pomysłu na przedsięwzięcie gospodarczo-kulturalne pod nazwą „Targi Zduńskie – Targi Domowego Ciepła”.


Przyznanie przez bank PKO SA Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli promesy na emisję obligacji w wysokości 26 milionów złotych jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego budowy zduńskowolskiego krytego basenu. Promesa została wydana 29 marca, po dokonaniu drobiazgowej analizy dokumentów przedstawionych przez spółkę i pozytywnej ocenie jej zdolności kredytowej.


Do 17 września tego roku w Zduńskiej Woli pojawi się kolejne rondo. Dzisiaj prezydent miasta podpisał umowę z firmą, która w miejsce skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej wybuduje rondo. Inwestycja ta jest połączona z kompleksową przebudową ulicy Podmiejskiej. Zrealizuje ją firma Pabich.


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór uzupełniający na zadanie pn. „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola”, w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" realizowanego za pośrednictwem Miasta Zduńska Wola z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z Zarządzeniem nr 461/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.