Dzisiaj jest: poniedziałek 26 października 2020        Imieniny: Lucyny, Lucjana, Łucjana

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki "TransPoland" już po raz czwarty zgromadziły w Warszawie blisko 200 wystawców z 20 krajów Europy i Świata. Miasto Zduńska Wola prezentuje ofertę inwestycyjną, podkreślając przede wszystkim swoje doskonałe skomunikowanie dzięki trasie S8 i przebiegającym przez miasto kolejowym liniom transportowym. Jest reprezentowane przez prezydenta Piotra Niedźwieckiego.

Spółka PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami poinformowała Urząd Miasta Zduńska Wola o chęci włączenia terenów przy węźle kolejowym Karsznice do Łódzkiej Specjalnej Strefy ekonomicznej. O tę decyzję od miesięcy zabiegały władze miasta Zduńska Wola. Taką informację zaprezentował prezydent Piotr Niedźwiecki podczas spotkania z lokalnymi mediami. Jednocześnie zdementował pogłoski o mającej tam powstać spalarni śmieci.


Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków przez pracodawców i przedsiębiorców o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na indywidualne konsultacje prowadzone przez ekspertów: Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy, Banku Pekao S.A. oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


Na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie LPR Marek Karłowski z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia przedstawił propozycję obszaru rewitalizacji Zduńskiej Woli. Obejmuje on centrum miasta. To teren, na którym firma badawcza zdefiniowała najwyższą koncentrację problemów społecznych.


Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych  po 50 roku życia dla których ustalono II lub I (w uzasadnionych przypadkach) profil pomocy w ramach środków Rezerwy Ministra.


Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (II)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


„Trzy dni dla innowacji” to hasło wiodące VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największego w Europie wydarzenia dla firm tego sektora. Kongres to trzydniowy cykl prestiżowych spotkań świata biznesu, skierowanych do wszystkich zainteresowanych tematyką MŚP, w tym reprezentantów samorządów lokalnych, miast i regionów. Warsztaty, kilkadziesiąt sesji panelowych oraz debaty odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będą trwały od 10 do 12 października 2016 roku.


Uczestnicy spotkania: przedstawiciele władz miasta, PKP S.A., ŁSSE w Łodzi oraz potencjalny inwestor.

Cel spotkania: przedstawienie potencjalnemu inwestorowi rzetelnej oferty możliwości, korzyści oraz uwarunkowań wynikających z zainwestowania w Zduńskiej Woli, stworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami spotkania.


Jako element realizacji celów programu "Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu", miasto Zduńska Wola było obecne na 6. targach China Expo - China Brand Show Poland w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent miasta Piotr Niedźwiedzki. Wraz z nim i przedstawicielami urzędu miasta na targach byli też lokalni przedsiębiorcy.