Dzisiaj jest: czwartek 23 listopada 2017        Imieniny: Adela, Felicyta, Klemens

17 listopada 2017 roku w Opolu wręczono nagrody dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku tematem przewodnim był „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu” nawiązujący również do kampanii społecznej prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa pod hasłem „Krajobraz mojego miasta”.

Jego tematem jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Miasto czeka na oferty stowarzyszeń do 12 grudnia. Mogą one dotyczyć prowadzenia działalności na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspierania zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin lub prowadzenia świetlic środowiskowych.


Aż 21 par małżeńskich zostało w piątek odznaczonych Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawanymi przez Prezydenta RP. Medale jubilatom wręczył Piotr Niedźwiecki, prezydent Zduńskiej Woli. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w bazylice mniejszej przy ul. Kościelnej, po czym ich uczestnicy udali się do Ratusza, gdzie nastąpiło oficjalne wręczenie wyróżnień oraz oprawa artystyczna w wykonaniu chóru Złota Jesień.


Prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki zaprezentował projekt budżetu miasta na 2018 rok. Plan zakłada wzrost wydatków na inwestycje do 23,6 mln zł. Wśród nich znalazły się przebudowy i projekty 22 ulic miejskich, boiska, place zabaw oraz inwestycje o charakterze ekologicznym. Łączna kwota wydatków to ponad 163 mln zł.


Film Pawła Królikowskiego „Ulice mojej Zduńskiej Woli” otrzymał nagrodę jako najlepszy obraz podczas festiwalu FilmAT 2017 w kategorii Promocja miasta poprzez ludzi kultury. Nagrodę w imieniu artysty odebrał Piotr Niedźwiecki, prezydent Zduńskiej Woli.


W trzech zduńskowolskich szkołach realizowane są projekty finansowane pieniędzmi unijnymi. Miasto pozyskało na nie blisko 1,7 mln złotych. Realizacja rozpoczęła się na początku 2017 roku, dzisiaj szkoły podstawowe nr 9 i 12, a także Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na ul. Złotej mają nowy sprzęt dydaktyczny, nowoczesne pracownie, prowadzone są dodatkowe zajęcia, a nauczyciele biorą udział w kursach i studiach podyplomowych.


Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki zaprasza na 16 listopada 2017 roku na godzinę 15:00 do Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, sala nr 11 (dawna sala ślubów USC). Spotkanie będzie kolejnym z cyklu debat poświęconych zmienianemu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola.


Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki i Józef Wrzesiński, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli, podpisali list intencyjny będący krokiem do promowania rzemiosła wśród młodzieży zduńskowolskich szkół.


Miał 21 lat. Nazywał się Kazimierz Maciejewski. Był uczniem Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, ochotnikiem 205 Pułku Piechoty w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmarł 8 października 1920 r. w szpitalu w Grodnie jako ranny w bitwie z wojskami litewsko-sowieckimi pod Oranami. Jego pomnik na zduńskowolskim cmentarzu jest wśród 11 nagrobków, które udało się odnowić dzięki Kweście na rzecz Ratowania Starych Nagrobków, którą od 2012 roku organizują Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli i Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.


Tegoroczna policyjna akcja ZNICZ rozpoczęła się 27 października i potrwa do 2 listopada. Przy trzech zduńskowolskich nekropoliach pojawiły się zmiany w oznakowaniu dróg. Są również wyznaczone specjalne miejsca do parkowania. Policja zwiększa liczbę patroli, a policjanci przede wszystkim będą kierować ruchem drogowym, w tym wskazywać miejsca parkingowe. Jak co roku przy cmentarzach możemy spodziewać się dużego ruchu. Tym bardziej, że prognozy pogody zapowiadają opady.