Dzisiaj jest: wtorek 17 lipca 2018        Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy

Rolnictwo

   Uwaga susza! Informacja dla rolników Miasta Zduńska Wola  

W związku z wystąpieniem na terenie naszego miasta klęski suszy oraz możliwością pozyskania kredytów klęskowych lub innej formy pomocy określonej przez ministerstwo rolnictwa informuję, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, zagrażające dalszemu funkcjonowaniu gospodarstwa, mogą zgłaszać do Urzędu Miasta, w formie wniosku, poniesione straty (druki do pobrania w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski należy składać do dnia 18 lipca 2018 r. Komisja musi otrzymać wniosek co najmniej 7 dni przed zbiorem lub likwidacją uszkodzonej uprawy. Wnioski złożone później nie będą rozpatrywane.

Wnioski składa się do Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, budynek nr 2 – Kancelaria. Wnioski niewypełnione dokładnie, niekompletne (bez wymaganych załączników) lub wypełnione nieczytelnie będą zwracane do uzupełnienia. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia 1 i 2 (tabela pomocnicza do oświadczenia nr 1 dotyczy wyłącznie gospodarstw prowadzących rachunkowość) oraz kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych, złożonych w ARiMR i poświadczonym pieczątką Agencji.

Szczegółowe informacje wraz z zmianami dotyczące wszystkich form pomocy zawarte są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

   Ubezpieczenie społeczne pomocnika rolnika  

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

 

   Pszczelarstwo  

Fundacja EKOOSTOJA realizuje projekt pszczelarski, dofinansowany z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku jest to projekt pod hasłem "Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne". Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu pszczelarskiej edukacji ekologicznej, propagowanie zawodu pszczelarza oraz ograniczenie chemizacji w rolnictwie negatywnie wpływającej na pracę i ochronę owadów zapylających.

Fundacja zaprasza na bezpłatne szkolenie, które trwa 3 dni po min. 6 godzin. Grupa składa się z 15 osób.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma:

  • książkę o tematyce pszczelarskiej;
  • materiały szkoleniowe na nośniku pendrive;
  • certyfikat uczestnictwa;
  • kalendarz pszczelarski;
  • poczęstunek, catering;
  • długopis i smycz;


Kontakt telefoniczny: 506 976 920. Więcej informacji znajduje się TUTAJ