Dzisiaj jest: wtorek 10 grudnia 2019        Imieniny: Julia, Judyta, Daniel

Rolnictwo

Ogłoszenie o konkursie - PRZECZYTAJ
Regulamin konkursu - SPRAWDŹ
Karta zgłoszeniowa - POBIERZ


 

Klęska suszy na terenie Zduńskiej Woli

Prezydent Miasta Zduńska Wola, w  związku z wystąpieniem na terenie naszego miasta klęski suszy informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, zagrażające dalszemu funkcjonowaniu gospodarstwa, mogą zgłaszać do Urzędu Miasta, w formie wniosku, poniesione straty (druki do pobrania w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego). Wnioski należy składać do dnia 12 lipca 2019 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokonując zgłoszenia należy wypełnić wszystkie dokumenty, które zostały opracowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi tj.:

 • wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych,
 • oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
 • oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych (jeśli dotyczy),


Wnioski składa się do Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, budynek nr 2 – Kancelaria. Wnioski niewypełnione dokładnie, niekompletne (bez wymaganych załączników) lub wypełnione nieczytelnie będą zwracane do uzupełnienia. Dokumenty muszą zostać wypełnione zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019, którego kserokopię należy dołączyć do zgłoszenia szkody.


 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Komisja Okręgowa nr 167 w mieście Zduńska Wola z siedzibą w Urzędzie Miasta ul. Stefana Złotnickiego nr 12

informuje, że zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Stefana Złotnickiego nr 13, I piętro – pokój 421

w dniu 05 lipca 2019 roku w godzinach od 8:00 do 13:00


Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Komisja Okręgowa nr 167 w mieście Zduńska Wola z siedzibą w Urzędzie Miasta ul. Stefana Złotnickiego nr 12

informuje, że Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Stefana Złotnickiego nr 13, I piętro – pokój 421

w dniach od 17 czerwca 2019 roku do 04 lipca 2019 roku w godzinach od 8:00 do 15:00

SPRAWDŹ szczegóły


 

Informacja o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS - POBIERZ


 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje, że wykorzystując akcję kontroli bioasekuracji, gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę świń odwiedzają osoby podszywające się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej. Osoby te wchodzą do pomieszczeń, w których przebywają świnie bez ubrania ochronnego oraz próbują karać właścicieli zwierząt mandatami karnymi. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje jakimi dokumentami powinien wylegitymować się inspektor przed przystąpieniem do kontroli, a mianowicie:

 • legitymacją służbową lub dowodem osobistym
 • imiennym upoważnieniem do kontroli wystawionym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
 • odznaką identyfikacyjną.

Ponadto należy pouczyć, że żadna osoba spoza gospodarstwa nie ma prawa wchodzić do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie bez ubrania ochronnego. Kontrolowany ma prawo zweryfikować kontrolującego we właściwym miejscowo powiatowym inspektoracie weterynarii.

  Informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich  

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje o możliwości pozyskania wsparcia finansowego przez Koła Gospodyń Wiejskich - od 3 do 5 tysięcy złotych dla koła.

Specjalistyczne artykuły, informacje oraz komentarze dotyczące rolnictwa województwa łódzkiego: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.

   Ubezpieczenie społeczne pomocnika rolnika  

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

 

   Pszczelarstwo  

Fundacja EKOOSTOJA realizuje projekt pszczelarski, dofinansowany z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku jest to projekt pod hasłem "Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne". Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu pszczelarskiej edukacji ekologicznej, propagowanie zawodu pszczelarza oraz ograniczenie chemizacji w rolnictwie negatywnie wpływającej na pracę i ochronę owadów zapylających.

Fundacja zaprasza na bezpłatne szkolenie, które trwa 3 dni po min. 6 godzin. Grupa składa się z 15 osób.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma:

 • książkę o tematyce pszczelarskiej;
 • materiały szkoleniowe na nośniku pendrive;
 • certyfikat uczestnictwa;
 • kalendarz pszczelarski;
 • poczęstunek, catering;
 • długopis i smycz;


Kontakt telefoniczny: 506 976 920. Więcej informacji znajduje się TUTAJ